За трета поредна година 10-класници ще могат да се обучават за професионална квалификация по специалността

За трета поредна година ще се проведе обучение за професионална квалификация „Приложен програмист“. Десетокласниците, които желаят да получат квалификация за програмист, могат кандидатстват като попълнят онлайн формуляр до 10 октомври 2019 година на адрес:

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Право да подават документи имат десетокласници, които не се обучават за придобиване на квалификация по професия от направление “Компютърни науки”.

Подготовката, която е по тригодишна програма, се провежда в извънучебно време. Учениците ще се научат да работят с различни операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), да използват софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране,  контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване. Ще познават и могат да прилагат основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код, както и да инсталират, конфигурират и администрират необходимия приложен софтуер за работа според изискванията на клиента. Обучението предвижда и умения за тестване и внедряване на приложения.

В периода между 11 и 16 октомври учениците ще получат парола за достъп до приемния тест на посочения при кандидатстването е-мейл. Изпитът представлява тест с определен брой въпроси за проверка на общата компетентност на кандидата и мотивацията му да участва в програмата. Входящият тест ще се проведе на 20 октомври от 10.00 часа и е с продължителност два часа. За тези, които не успеят да се включат на тази дата, е определена втора резервна – 27 октомври. Има възможност желаещите да решат теста и втори път, независимо, че са участвали на предната дата. В този случай за участие в класирането за включване в програмата ще се взима по-високият резултат.

След завършване на обучението включените в програмата биха могли да започнат работа в софтуерни компании, като не се изключва възможността това да стане още докато са в 12 клас.

Софтуерното професионално образование и обучение се провежда в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора в 5 центъра, като в Пловдив това са Математическата гимназия и ПУ.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ стартира през 2017 г. с ученици, които сега вече са в 12 клас. Тази година те имаха лятна практика в реална работна среда. В момента се провежда обучение на различни места по Модул 10 „Алгоритми и структури от данни“ с учениците от 12 клас (първи випуск) и по Модул 5 „Обектно ориентирано програмиране“ с учениците от 11 клас (втори випуск).

Държавният образователен стандарт за обучението по тази професия е разработен от IT сектора. С придобиването на квалификация за приложен програмист, завършилият обучение ще може да работи като по поддръжка на периферни устройства, на софтуер, да инсталира софтуер, да програмира, да поддържа интернет, да е администратор на приложения, уебсайтове и др.