Бюрото на Европейския парламент в България избра 10 нови училища, които ще имат възможност в края на учебната година да завоюват титлата „посланик“. Повече от 100 училища са подадените кандидатури, като основните критерии, взети предвид при избора на участниците, са мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за ролите на европейските институции.

Сред одобрените са и две пловдивски – Националната търговска гимназия и ПГ по електротехника и електроника. За избраните училища инициативата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели през ноември. Това обучение ще подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на програмата. След това ще започне обучителният процес в избраните училища – симулационни игри, информационни кампании, честване на Деня на Европа. Този етап ще бъде оценяван от бюрото на ЕП, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

През учебната 2019/2020 година Програмата за училища посланици на ЕП вече ще обхваща 100 български учебни заведения. Благодарение на нея досега повече от 100 ученици имаха шанса да се докоснат до Европейския парламент в Страсбург и да се превърнат в евродепутати за ден, а десетки български преподаватели получиха нови знания за ЕС и създадоха международни контакти след участието си в международни учителски семинари. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на ЕП и да им покаже как биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз.