Младежи от 115 държави са предпочели български университети, показва анализ на Евростат за мобилността при получаване на висше образование в страните от ЕС

Делът на чужденците, които се обучават в наши висши училища, се увеличава значително през последните години, като спрямо учебната 2015/2016 техният брой е нараснал с 10 на сто, а спрямо периода 2013/ 2014 г. – с 33%.

Чуждестранни студенти от близо 115 държави са учили в български университети през учебната 2017/2018 г., показват данни от анализ на Евростат за мобилността при получаване на висше образование в страните на ЕС. Общият брой на чуждестранните студенти за посочения период е бил 14 000, а на българските – 207 000. Процентът на чужденците в нашите вузове е бил около 6, според Евростат.

Най-многобройни са студентите от Гърция – 26% или около 3 600 души. Следват младежите от Великобритания – 14 на сто или около 2000, от Турция – 14 на сто или 1 400, от Германия – 8 на сто или 1 120 и от Украйна – 5 на сто или 700 студенти.

В Медицинския университет в Пловдив чуждестранните студенти са близо една трета от общия брой или над 2000. Най-голямата група на чужденците е на тези от Англия, следвани от Гърция, Германия и Италия. Не липсват обаче и от далечни дестинации като Япония, Австралия и Нова Зеландия, Канада, САЩ, Китай.

Студенти от 9 държави събира Аграрният университет. Младежи от Русия, Молдова, Украйна, Франция, Йордания, Турция, Гърция, ЮАР и Монголия са предпочели бакалавърските специалности на пловдивския вуз. Една част са избрали да се обучават на английски, други са преминали подготвителна година по български език.

Чуждестранните докторанти през предходната академична година са били 529 души от общо 6 546 докторанти в страната, като най-голям е бил броят на гръцките – 138, от Турция – 75 и от Казахстан – 50 души.