В продължение на една учебна година ученици от ПГ по електроника и електротехника правиха лабораторни анализи в извънкласна форма, подкрепена от „Монди Стамболийски”

Сертификати за успешно участие в обучение, свързано с химията в процеса на производство на хартия, получиха ученици от ПГ по електроника и електротехника. За трета година група 10-класници имаха възможност да участват в извънкласна форма, подкрепена от най-големия производител на целулоза и опаковъчна хартия у нас „Монди Стамболийски”.

“Вярваме, че инициативи като тази имат дългосрочен положителен ефект върху младите хора и им помагат да развият необходимите умения и увереност, за да са подготвени за многото възможности пред тях”, каза изпълнителният директор на компанията Александер Криклер, който лично връчи сертификатите на участниците в проекта. Отличия имаше и за учителите, ръководили обучението.

През изминалата учебна година учениците са изучавали процеса на производство на целулоза и хартия и съпровождащите го лабораторни анализи, които осигуряват високото качество на продукта. Проектът съчетава теоретични занятия в гимназията, свързани с химичните процеси на производството, и практически занимания, провеждани в „Монди Стамболийски ЕАД”.

“ Химията се смята за трудна дисциплина и затова не се избира често от учениците като област на кариерно развитие. Нашата задача е да създадем интерес у тях за бъдещо професионално развитие в тази сфера. С помощта на „Монди” успяваме да представим химията по лесен и разбираем начин чрез практически занимания,” сподели Мария Проданова, учител по химия в ПГ по електротехника и електроника.

Проектът дава възможност на учители и експерти от индустрията да работят заедно, а на младежите – теоретични и практически занимания в реална работна среда с насоченост към технология на производство на целулоза и хартия.

За финала на обучението бе организирана представителна изява на място в компанията. Кратко видео представи участниците, след което присъстващите се включиха в интерактивна викторина, която тества знанията им. Това беше идеална възможност да учениците да покажат какво са научили, а отговорите им бяха високо оценени от служителите и ръководството на фирмата.

Директорът Стоянка Анастасова връчи поздравителен адрес на Александер Криклер с благодарност за партньорството. Като резултат от работата на клуба се увеличава интересът към производствените практики и стажантски програми на „Монди Стамболийски ЕАД”, отчетоха от ръководството на гимназията.