„Обсъжда се следващата учебна година да започне от 10 септември. Всеки директор може да покани родителите и да ги призове за това децата им да влязат оттогава в час. Идеята е да има една седмица повече за затвърждаване на материала чрез извънкласни и извънучилищни форми. Много директори са готови да направят това”, заяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.

По думите й удължаването на учебната година е изключително важно, особено за децата и учениците, които имат затруднения при усвояването на материала. Според нея такова трябва да има за всички от 1. до 4. клас.

Данните на синдиката показвали недостиг на учители в страната. „Той обаче е като безработицата – трябва да се поддържа, за да може да има интерес и търсене на работни места. Около 1 000 учители се търсят всяка година в системата. В условията на пандемията не оставихме нито един човек на борсата. С увеличението на заплатите от 1 януари 2021 г. средната заплата на педагогическия персонал вече е 1 774 лв., а на непедагогическия – 943 лв“, каза Такева.

Относно това защо някои учителите не искат да се ваксинират на този етап, тя коментира, че от една страна, част от тях са по-педантични, а от друга – информационната кампания относто ваксинацията е закъсняла.

Мeждувременно министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че не възнамерява да предложи отмяна на националното външно оценяване в 4. и 10. клас, защото едва ли епидемичната ситуация през юни, когато изпитите се провеждат, ще бъде по-лоша, отколкото е сега.

Според него онлайн обучението е спасило натрупването на дефицити. “То е по-добра алтернатива на нищото, но в никакъв случай не е пълноценна алтернатива на присъственото обучение. Дадохме възможност за 1-3. клас да се удължи с три седмици учебната година, за 4-6. клас – с две седмици. 313 училища избраха тази възможност. Над 300 училища ще учат през юни за сметка на декември”, каза още министърът.