Над 60% от явилите се изобщо не са работили по 41-ва задача, която изискваше да се напише интерпретативно съчинение

„Две хубави очи“ на Пейо Яворов препъна зрелостниците, които положиха държавен изпит по български език и литература през сесията август-септември т.г. Над 60% от явилите се изобщо не са работили по 41-ва задача, която изискваше да се напише интерпретативно съчинение или есе по темата за красотата и невинността в стихотворението.

Среден (3,00) е средният резултат на матурата по български език и литература, сочи анализът на МОН. Само четирима имат над 5,50. Повече от половината зрелостници са със слаби оценки. Едва 20% са се справили със задачите, които проверяват правопис, както и с тези, които изискват да се определи от кое произведение е даден откъс  и кои автори са създали определени литературни герои.

Средният резултат по биология и здравно образование е 20,69 от максимум 100 точки. Едва 0,23% от явилите се на втория задължителен изпит по този предмет са оценени с много добър, а 54% са с двойки.

Темата по география и икономика „Географско положение на България същност, особености и оценка“ също затрудни зрелостниците. Слабите оценки са почти 57%, а едва 0,15% от положилите изпита  имат отличен.

Две отлични оценки има на изпита по история и цивилизация. Част от изпитния вариант включваше отговор на въпроса „Как българите се борят за своята свобода в периода XV – XVII век?“

Средният резултат на явилите се на изпит по английски език е 43,9 точки, а слабите оценки са 22,63%.

Единствената пълна шестица на есенната изпитна сесия е на матурата по философия. Там зрелостниците трябваше да разсъждават върху текста на Николай Бердяев „За робството и свободата на човека“.

През тази сесия традиционно се явяват зрелостници, които до момента не са полагали матури, получили са слаб резултат или работите им са били анулирани.

312 кандидати от Пловдив и областта се явиха на матурата по български език. 352 бяха желаещите за втори задължителен зрелостен изпит. Общо за страната на първи ДЗИ са били 3542 зрелостници, а на втори  – 2328.