Първокурсниците ще бъдат 140 само в редовна форма на обучение

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендерски“ организира Ден на отворените врати на 3 април в Ректората, съобщи зам.-деканът доц. Христо Паунов. Присъстващите ще бъдат запознати с историята, функциите и дейностите на факултета, работата на студентските кръжоци и клубове, условията за провеждане на учебен процес.

Организаторите подробно ще разяснят изискванията и условията за прием в специалността „Право“, като държавно регулирана професия. Представители на изпитните комисии по история и български ще дадат указания за спецификите на двата изпита и ще отчетат най-често допусканите грешки от страна на кандидат-студентите.

Приемът в специалност „Право“ става след явяване на кандидатстудентските изпити по история на България и български език, като балообразуването включва удвояване на всяка от двете оценки, плюс оценките от държавните зрелостни изпити по двата предмета. Ако по последните два предмета учениците не са се явявали на матура, могат да се използват оценки от дипломата за средно образование по история и български. Вторият вариант за образуване на бала представлява сбор от утроените оценки от кандидатстудентските изпити по история и български език.

За да могат в Деня на отворените врати да се включат зрелостници и от двете учебни смени, факултетът е предвидил две срещи – от 10 до 12 и от 14 до 16 часа.

През учебната 2018/2019 г. Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще приеме 140 студенти редовна форма. Срокът на обучение е 5 години, като след успешно дипломиране се получава образователно-квалификационна степен „магистър“.

Завършилите висше юридическо образование придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж, организиран от Министерството на правосъдието. Те могат да работят като адвокати, съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, юрисконсулти и юридически съветници в държавните и местните органи и организации, в търговски дружества и др., като нотариуси, арбитри, съдия-изпълнители и на други длъжности, за които се изисква юридическо образование, обясни доц. Паунов.

Юридическият факултет на Пловдивския университет е в топ 3 н професионалното направление, съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България.