Темата е „30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“, крайният срок за участие е 12 юли

Конкурс за есе на тема „30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“ организира Юридическият факултет на Пловдивския университет. Той е част от поредица събития, свързани с отбелязване на 30-годишнината на Конституцията на РБ и се посвещава на 60-ия юбилей на ПУ. Катедра „Публичноправни науки” на Юридическия факултет дава възможност на всички да проявят и докажат своята креативност в мисленето, като споделят познания и лична позиция и идеи по темата за Конституцията.

Желанието ни е представените разработки да изразяват собствената позиция с позоваване на факти и примери, които да провокират различни позиции и различни гледни точки, заявяват организаторите.

Право на участие имат бивши и настоящи студенти на Юридическия факултет на ПУ, както и студенти от различни курсове и специалности в университета без ограничения във възрастта и формата на обучение.

Когато се установи, че участникът не е изпратил свое авторско есе, той отпада от конкурса. Всеки автор може да участва само с един текст до 15 страници.

Есетата се изпращат на електронна поща: blagoydeliev@uni-plovdiv.bg.

Конкурсът стартира на 16 април 2021 г. – Ден на Конституцията и професионален празник на юристите в България. Краят е на 12 юли, когато ще се навършат 30 години от приемането на Конституцията на РБ.

Есетата ще бъдат оценявани от жури в състав: проф. д-р Емилия Друмева – водещ преподавател по Конституционно право, секретар по правни въпроси на Президента на републиката; д-р Благой Делиев – преподавател по Конституционно право, главен експерт по правни въпроси в администрацията на Президента; Виктория Палигорова – председател на Студентския съвет на Пловдивския университет.