По повод 24 май висшето училище връчи награди за принос в издигане авторитета на институцията

Юбилейни отличия на ректори и зам.-ректори през годините, допринесли за най-значимите успехи в историята на Аграрния университет бяха връчени днес на тържествена церемония във висшето училище. По повод 24 май ректорът проф. д-р Христина Янчева награди свои колеги за принос в издигане авторитета на институцията.

„Ние съхраняваме историята и традициите, творим настоящето и градим бъдещето“, посочи в приветствието си проф. Янчева. И връчи официално наградите на доц. д-р Георги Москов – (ректор 1995-1999 г.), чл.-кореспондент проф. дсн Йорданка Кузманова (ректор 1999-2007 г.; два мандата председател на Съвета на ректорите и почетен ректор на АУ). Проф. Кузманова не да присъства на празника, затова отличието й получи доц. д-р Йорданка Карталска.

С отличия бяха удостоени още проф. дсн Димитър Греков  (ректор 2007-2016 г.), проф. д-р Борис Янков (зам.-ректор 1999-2003 г.), проф. дсн Георги Нешев (зам.-ректор 1999-2007 г.), проф. дсн Анна Аладжеджиян (зам.-ректор 1999-2007 г.), проф. дсн Иванка Лечева (зам.-ректор 2007-2012 г.), проф. д-р Васко Копривленски  (зам.-ректор 2007-2012 г.), проф. д-р Нели Бенчева (зам.-ректор 2013-2016 г.), проф. дтн Красимир Иванов (зам.-ректор 2012-2020 г.).

Юбилейно отличие за издигане престижа на университета получи и Маргарита Гатева, началник отдел в дирекция „Професионално образование и обучение” в МОН. Вече дванадесет години тя има съществен принос за насърчаване сътрудничеството между Аграрния университет и професионалните гимназии по земеделие в цялата страна. Освен това е дългогодишен партньор в провеждане на Националното състезание „Млад Фермер“.

След награждаването в двора на университета бе открита изложба по повод 75-годишнината. На постерите можеха да се видят сградите през годините, университетските лозя и винарската изба, земеделската техника, учебно-опитните полета, лабораторния комплекс, библиотечната и издателска дейност и отличията на висшето училище.

На празника присъстваха ректори и зам.-ректори на пловдивски висши училища, както и чуждестранни студенти.