Междутекстовият анализ е един от вариантите за писане на текст на матурата по български език и литература за 12. клас, който никога досега не се е падал. Една от причините е, че се счита за труден, а не много високото средно ниво на представяне на държавните зрелостни изпити по български език и литература по-скоро правят малко вероятно това да се случи. Все пак този вид задача е разписана в нормативните документи за провеждане на матурата и дори само това може да стане причина да се даде като възможност на някой от следващите зрелостни изпити.

Специален раздел в новото учебно помагало „Подготовка за матура по български език и литература за 12. клас“ (ИК „Колибри“) е посветен на междутекстовия анализ, като авторите Деспина Василева и Цветелина Димитрова са създали подробни насоки и примери по конкретни произведения.

Учебното помагало е предназначено за подготовка на учениците за ДЗИ по български език и литература след завършен 12. клас и съдържа още тестове по тематични раздели, както и обобщаващи тестове върху учебния материал от 11. клас, от 12. клас, от 11. и 12. клас.

Помагалото е полезно за за учениците в подготовката им за ДЗИ по български език и литература; при надграждането на уменията за създаване на аргументативен текст; за развиване на уменията при работа с непознат художествен текст.

На учителите по български език и литература то помага при планиране на работата в профилираната подготовка в компонент ЛИТЕРАТУРА, модул ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ; за пораждането на идеи при работа с творби, подходящи за междутекстови прочити и за осмислянето от учениците на композицията и характеристиките на междутекстовия прочит

Деспина Василева е преподавател по методика на обучението по български език към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии в СУ “Св. Климент Охридски”. През 2012 г. защитава дисертация и публикува монографията “Политики и практики на гражданското образование в обучението по български език”.

Още от същия автор:

Всички видове съчинения в 1.-4. клас

Български език и литература 4. клас. Подготовка за външно оценяване

Тестове за външно оценяване по български език и литература 7. клас