Първите ученици на ателието

 

Първите ученици на ателието
Проектът стартира с подкрепата на община Пловдив и се финансира  от “Дружество за подпомагане на български домове-Берлин”

 

Шивашко ателие за обучение и работа на млади хора от уязвими социални групи отвори врати днес в Пловдив. То е създадено от Национален алианс за работа с доброволци, като част от стратегията на организацията за подкрепа и развитие на социалното предприемачество в България. Целта е млади хора с нисък социален статус  да получат шанс за обучение и реализация на трудовия пазар като добият професионални и трудово-социални умения. Ателието се намира в Комплекса за социални услуги „Св. Георги”, а стойността на инвестицията за първата година е 50 хил. евро. С част от тях е извършен основен ремонт на помещенията и е закупено специализирано техническо оборудване и машини.

Първоначално ателието ще даде знания, умения и работа на четири млади жени от ромски произход от квартал „Столипиново”, които са избрани след предварителна селекция и интервюта. Общият капацитет на предприятието е за 8 души, които ще бъдат включвани поетапно.