Проектите на ЕГ „Иван Вазов“, ДГ „Осми март“ и  ДГ „Н. Й. Вапцаров“ се класираха на челни места

Шест от наградите на общността на училищата в Европа – eTwinning, дойдоха в Пловдив и Асеновград. eTwinning предлага платформа за учители, директори, библиотекари от различни  страни, за да общуват, да си сътрудничат, да развиват проекти и да споделят.

Сред отличените за дейността си през 2020 година отново е ЕГ „Иван Вазов“. Училището спечели втора награда в категория „Най-добър международен eTwinning проект“ с “Are we so different?” и трета – за „Най-добър eTwinning проект за възраст 16 – 19 години“ със “smART Democracy: creativity to promote democratic participation”. Проектите са изработени под ръководството на Мая Кюлевчиева, преподавател по английски език и eTwinning посланик.

30 проекта в 10 категории бяха отличени по време на Националната церемония по връчване на годишните eTwinning награди за сътрудничество в Европа чрез използване на информационни и комуникационни технологии и продължаващо онлайн професионално развитие.

Милена Георгиева-Шишкова от пловдивската ДГ „Осми март“ завоюва втора награда за „Най-добър eTwinning проект в тематично направление 2020 – климатичните промени и нашата планета“.  Детската градина два пъти е носител на званието „eTwinning училище“ заради успешно прилагана дигитална практика, практика за електронна безопасност, иновативни и креативни подходи към педагoгиката, насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на екипа и на практики за съвместно обучение сред персонала и децата.

Три първи награди бяха присъдени на ДГ „Н. Й. Вапцаров“ в Асеновград.  Двете са за Сабрие Мюмюн – за  „Най-добър eTwinning проект за възраст 0-6 години“ и за „Най-добър eTwinning проект в тематично направление 2020 – климатичните промени и нашата планета“. Третото отличие е за Атанаска Тачева – за „Най-добър първи авторски eTwinning  проект“.

За проект на годината бе обявен “sÜRreALiST” на Ирина Аламанова от 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ София.