Заради ограничения бюджет общината ще финансира са учебни заведения, които досега не са участвали с проекти. Документите на неодобрените се пренасочват за участие във втори етап

Шест общински училища ще имат нови спортни площадки наесен. За втора поредна година Община Пловдив предоставя финансова подкрепа за изграждане или ремонт на площадки и облагородяване на дворни пространства. Заделените средства са в размер на 350 000 лева, като финансирането се извършва на два етапа, всеки от тях с бюджет от 175 000 лева.

На първия етап проекти подадоха 18 училища. Максималният размер на финансовата помощ от страна на общината в размер на до 80% от допустимите разходи. Заради ограничения бюджет са осигурени средства само училища, които не са участвали досега с проекти. Това са:

  1. ОУ “Яне Сандански” – три детски площадки
  2. ПГВАД “Христо Ботев” – ремонт на съществуваща спортна площадка и обособяване на фитнес на открито
  3. ОУ “Райна Княгиня” – ремонт и реновиране на баскетболна площадка
  4. НУ “Климент Охридски” – ремонт на съществуващо футболно игрище
  5. ОУ “Васил Петлешков” – ремонт на външна спортна площадка чрез поставяне на нова настилка и маркировка
  6. СУ “Св. Константин-Кирил Философ” – изграждане на спортни площадки за футбол и баскетбол

Следва провеждането и на втория етап от подпрограмата. Документите на всички училища, които не са одобрени за финансиране, се пренасочват директно за участие във втори етап, при предоставяне и актуализиране на исканите документи.

Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“ е част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022 г“ и стартира за първи път през миналата година. През изминалата година Община Пловдив задели 400 000 лв. и бяха финансирани 12 училища, които подобриха състоянието на дворните си пространства.