cpu

Шест дуални паралелки са включени в план-приема за гимназиите от областта. Това стана ясно днес на заседание на постоянната комисия по заетост в Областната управа, на което беше гласувано предложението на Регионалното управление по образованието. Заради новия закон за предучилищното и училищното образование тази година ще кандидатстват два випуска, които завършват основно образование. Седмокласниците са 5266. Новият начин на оценяване по български и математика с точки ще позволи и на ученици със слаби резултати да кандидатстват. 8-класниците, които се дипломират по стария закон, са 2133.

Дуални паралелки за втора поредна година обявява Професионалната гимназия по дървообработване. Приемът е за „Мебелно производство” след 7 и след 8 клас. Със съдействието на фирма „ПИМК” Професионалната гимназия по автотранспорт ще приема дуално обучение в специалност „Автотранспортна техника”. Дуално обучение ще има за две специалности в Професионалната гимназия по механотехника – “Приложен програмист”  и “Машини и съоръжения с цифрово-програмно управление”. Прием за дуално по мехатроника и електрообзавеждане на производството в Професионална гимназия „Иван Асен II”  в Асеновград. Приемът е по половин паралелка. Всички паралелки са подкрепени от бизнеса и браншови организации.

В 11-12 клас започва същинското учене чрез работа. В 11 клас децата ще са 2 дни в предприятието и 3 дни в училище, а в 12 клас обратно – 3 дни в предприятието и 2 в училище. По време на този стаж учениците ще получават заплащане в размер най-малко 90 % от минималната работна заплата в страната, при сключен трудов договор.