Ученици от ОУ ” Васил Петлешков” сами се погрижиха за костюмите и декорите, за да представят драматизация на „Серафим“

Йовковите герои Еньо, Серафим и Павлина оживяха на импровизирана сцена в класната стая. Кабинетът на 6 а от ОУ „Васил Петлешков“ се превърна в театрална зала за представянето на драматизацията по разказа „Серафим“. А учениците получили задание не само да работят по сценичния вариант на творбата, но да се погрижат за декорите и костюмите.

„Искаше ми се да направя така, че децата, които днес живеят в един по-различен свят, да усетят посланията на произведението, силата на добротворството и любовта. А начинът е да го преживеят“, казва преподавателят по български език и литература Виолета Дончева. Тя разпределила учениците на работни екипи и поставила задачите – от съставянето на сценария във виртуалната класна стая, до осигуряване на шарени черги, трикраки столчета, везани покривки и керамични съдове за преобразяване на интериора, до дрехите, които трябвало да облекат, за да влязат в образа на героите.

Един от екипите трябвало да журира драматизацията, с която децата решили да отбележат и края на учебната година.