Ученици от ОУ „Петър Берон“ изнесоха доклади на тема „Животно ли е човекът“, резултат от тримесечна изследователска дейност

Ученици от 6 а клас на ОУ „Петър Берон“ изнесоха научни доклади в Аудиторния комплекс на Медицинския университет, резултат от тримесечна изследователска дейност, осъществена под ръководството на  преподавателите им по български език Екатерина Стойчева и Ралица Семерджиева – по „Човек и природа“.

Провокирани от новината за Дейвид Бенет, първия човек, на когото е присадено сърце от генетично модифицирано прасе в Балтимор, децата направили проучване „Животно ли е човекът“. За да обхванат в цялост темите за растежа и развитието на човека и за различните системи в човешкото тяло – кръвоносна, полова, нервна и опорно-двигателна, учениците са работили на групи. Резултатът от своите изследвания те представиха под формата на презентации и отговаряха на поставените от учителите им уточняващи въпроси за разликите и приликите между животните и човека.

Според групата на Елизабет Алаинова всички гръбначни животни имат опорно-двигателна система, в която елементите съвпадат. „Разликите са с клас „Влечуги“, където крайниците се залавят странично и черепът е по-малък от човешкия. Друга разлика, която откриваме, е, че при клас „Птици“ горните крайници са изменени в криле“, поясни Елизабет и добави, че от гледна точка на биологията човекът  е  животно, но от гледна точка на психологията – не е.

„Човекът има много по-сложно устроен мозък от този на животните, уникални интелектуални способности, култура и несравними форми на комуникация. Човешкият мозък притежава качества, които нямат еквивалент в животинския свят. Социалната организация и поведение са много по-сложни. Човекът и животните имат много прилики, но и много разлики“, поясни екипът на Мария Георгиева.

Екипът на Александър Кандиларов, който проучва сърдечната система, достигнал до извода, че тя прилича на тази на бойниците. „Според нас човекът не е животно, защото притежава разум и невероятна сложност на мозъка. Човекът и маймуните са изключително сходни, но маймуните не продължават своето развитие. А еволюцията при човека няма аналог в природата. Дали това се дължи на мозъка при човека , който е най-сложно организираната материя, или на някаква тайнствена сила, е въпрос, на който няма категоричен отговор“, смята Александър.

Шестокласниците разгледаха Комплекса за транслационна невронаука в университета, а на въпросите им отговаряха членовете на мултидисциплинарния екип от невролози, неврохирурзи, психиатри, педиатри, патофизиолози, анатоми и образни диагностици.

Изборът на МУ-Пловдив за място на презентиране на придобитите нови знания не е случаен. Темите в училищния проект са много близки до тези, с които се кандидатства за прием в медицинско висше училище, обясниха преподавателите.