20 са магистрите, чието обучение е проведено изцяло на английски език, церемонията е на 4 октомври

90 магистри ще получат дипломи и ще положат Хипократова клетва на тържествена церемония на 4 октомври във Факултета по дентална медицина на Медицински университет. 70 са българите в 44-ия випуск стоматолози, а 20 са магистрите чужденци от Великобритания, Италия, Кипър, Сирия, Турция, Украйна и Швеция.

Шестима са отличниците от следването и от държавните изпити, които ще получат предметни награди. Средният успех на випуска е «много добър» 4,64. Татяна Лютáкова е отличничката, завършила с най-висок общ успех (5.62). Честта да води полагането на Хипократовата клетва ще има Виктория Николова – втора по успех в класацията на отличниците.

След успешното въвеждане на англоезичната магистърска програма по „Дентална медицина“, тази година се дипломира вторият випуск, чието обучение е проведено изцяло на английски език. Завършващите са 20, като с най-висок успех (5.51) е Асия Заман от Великобритания. Тя ще поднесе приветствие от името на чуждестранните студенти.

Тази година за промотор от факултетската колегия е определена доц. д-р Елена Фиркова от катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“. Официални гости на тържеството ще бъдат д-р Николай Шарков – председател на УС на Български зъболекарски съюз и заместник-председателят на Районната колегия на БЗС в Пловдив – д-р Нелия Михайлова.