Студенти приготвят ястия от националната френска кухня.
Студенти приготвят ястия от националната френска кухня.
Студенти приготвят ястия от националната френска кухня.

В учебна кухня с оборудване последен крясък на техниката работят студентите от направление “Туризъм” на Университета по хранителни технологии. Швейцарска фондация за обучение на хотелиери, чийто представител за Централна и Източна Европа е професрът към катедра “Хранене и туризъм” във висшето училище Йорданка Алексиева, е обзавела кухнята, в която студентите трупат знания и опит. Технологичните процеси, промяната, която настъпва с хранителните вещества в процеса на обработка и факторите, които влияят, когато контролираме качеството на храната са тънкостите, които усвояват младите специалисти. Освен с модерната кухня и технологична лаборатория за изучаване на новостите в кулинарните технологии, те разполагат и с със сладкарска работилница за диетични храни, за да се учат да съставят диети и да правят здравословни менюта.

Вкусотиите в учебния ресторант се приготвят от студенти.
Вкусотиите в учебния ресторант се приготвят от студенти.

“99 на сто от нашите студенти се реализират в сферата на туризма не само у нас, но в Малта, Италия, Германия. Имаме договори с италиански фирми за стажове и изпращаме най-добрите студенти на 3-месечна платена практика. Нашите възпитаници са единствените, които се обучават как се проектират заведения за хранене, как се правят хасеп системи, учат маркетинг и управление в туризма, което ги прави широко профилни специалисти”, обяснява проф. Алексиева. На изпитите проверявали знанията им не с конспект от теоретични въпроси или тест, а с конкретен казус от практиката, за който трябвало да предложат решение.

Студентите сами се грижат и за учебния ресторант.

Студенти от направление "Хотелиерство и ресторантьорство" аранжират масите в учебния ресторант.
Студенти от направление “Хотелиерство и ресторантьорство” аранжират масите в учебния ресторант.