Преградите вече са факт в СУ "Проф. Асен Златаров" в Първомай.

В НУ „Хр.Ботев” ще учат на открито. В първомайското СУ „Проф. Асен Златаров” учителите дават дежурства и когато нямат часове, гимназисти също ще следят за реда на входа и двора

Дни за ориентиране на първокласника провежда от утре ОУ „Димитър Талев”

Класната стая на открито в НУ “Хр.Ботев” изградена от ЕВН.

Шатри ще заменят временно класните стаи за една част от учениците на НУ „Христо Ботев”. Това е вариантът, избран от училището за по-топлите месеци, когато времето позволява обучение на открито. Ръководството вече е закупило три броя, които ще бъдат монтирани рано сутринта на 15 септември. Под шатрите ще бъдат подредени масички и столчета, което да позволи на децата да пишат и изпълняват други задания.

Училищата са в трескава подготовка на мерките си за безопасност заради коронавируса. Освен задължителните изисквания – дезинфекция и осигуряване на течен сапун и топла вода в санитарните помещения, всяко школо трябва да има и свои препоръчителни.

НУ „Хр. Ботев” разполага и с класна стая на открито, която получи като награда от ЕВН през април 2016 година. Тя бе извоювана от тогавашните четвъртокласници, които се оказаха победители в конкурс за изработване на макет  на тема „Екологичен град“.

„Класната стая е изградена в двора на училището на площ от 32 кв. м. Закупили сме допълнително табуретки, за да може и в нея да се водят редовни учебни занятия, поне докато позволяват метеорологичните условия.  Все още не сме решили кои класове ще бъдат навън. Трудно е, но трябва да намерим най-правилния път, за да опазим децата”, обясни директорът Иван Пенев. Повече от един вход и изход, дежурни учители на влизане, по коридорите и санитарните възли са други от мерките, които училището ще предприеме в условията на пандемия.

Да поздравят децата, на първия учебен ден са поканени легендата на „Ботев” Георги Попов-Тумби и сребърният медалист от олимпиадата в Москва – волейболистът Каспар Симеонов.

 

Разширеното пространство за хранене в СУ “Проф. Асен Златаров” – Първомай.

Като допълнителни, освен набелязаните от МОН мерки, първомайското СУ „Проф. Асен Златаров” ще разчита на всички учители ежедневно от 8 до 14.30 часа. Независимо дали имат учебен час или не, те ще бъдат в сградата, за да дават дежурства и да гарантират спазването на противоепидемичните изисквания. По график в дежурствата ще се включват и гимназисти.

„Направихме анкета сред колегите и по-големите ученици, които изявиха желание да следят за реда на входовете и в двора, да оказват съдействие при работата с по-малките. Обсъждахме какви ли не варианти – стъпаловидно започване на часовете, разминаване на междучасията, отказ от кабинетна система, преграда на помещения и стълбища, отваряне на допълнителни входове, обособяване на пространство за родителите. Но децата са си деца и край тях трябва да има по-възрастен, който да ги напътства”, обясни директорът Чавдар Здравчев.

Благодарение на G suite за образованието, през новата учебна година родителите ще имат възможност да заявяват обяда на децата по електронен път. Увеличават се кътовете за хранене за учениците от целодневната организация, за да се спазва нужната дистанция. Обособена е зоната, където родителите ще ги изчакват, докато свършат занятията.

Дни за ориентиране на първокласника ще проведе от утре ОУ „Димитър Талев”. Родителите, които желаят децата им да влязат в класните стаи преди 15 септември, могат да ги доведат на  8, 9 и 10 септември от  8 до 10:30 часа на централния вход на училището. Учениците трябва да са със защитни маски. Класните ръководители ще ги поемат от входа, тъй като родители няма да се допускат във фоайето.

Преградите вече са факт в СУ “Проф. Асен Златаров” в Първомай.