За четвърти пореден път ПУ е домакин на събитието, което ще се проведе в Пловдив и село Загражден

Balkansko-liatno-uchilishte-2013

За четвърти пореден път Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” е домакин на Балканското лятно училище за религии и обществен живот, което ще се проведе от 2 до 12 юли в Пловдив и в родопското село Загражден.

Балканското училище е своеобразен дъщерен проект на Международните училища за религии и обществен живот, които са част от глобалната мрежа на CEDAR. Съорганизатори са Философско-историческият факултет и Университетът в Бостън.

Изхождайки от идеята, че религиите и религиозните идентичности имат централно място в живота на индивиди и общества, а съвременният свят е все по-разнообразен и взаимосвързан, лятното училище е форум за опознаване на различията, за създаване на положителни нагласи към другостта, обяснява директорът на училището проф. Мария Шнитер.

В тази връзка участниците и организаторите са планирали срещи, дискусии, лекции и опознавателни пътувания в региона на Пловдив и определени местности в Родопите. Дейностите на лятното училище включват и т. нар. лаборатория за практически приложима толерантност и разбиране на различни политически идеи, морални вярвания и лоялност.

Темата на тазгодишното издание е „Чужденци и съседи”. Светът днес все по-често се сблъсква с предизвикателствата на различията. Вследствие на миграционните потоци през граници и континенти изпълненият с трудности и неволи път на икономически мигранти, политически бежанци.

Като се имат предвид съвременните миграционни кризи в Европа, както и централното място, което Балканите заемат „по пътя“ към Западна Европа, темата за съседите и чужденците е комплексно значима за настоящето ни.

Сред основните лектори са Адам Селигман, професор по религия в Бостънския университет и научен сътрудник в Института за култура, религия и международни отношения, директорът на BSSRPL Мария Шнитер, професор по науки за културата от Философско-историческия факултет на ПУ, Мария Финангер – преподавател, работещ с деца мигранти в Норвегия, Соломон Паси от българския Атлантически клуб, Таня Рейтан от Асоциацията за бежанци и мигранти в България, изтъкнатите правозащитници Михаил и Катина Екимджиеви.

В програмата са предвидени посещения до църкви, джамиите и синагогата в Пловдив, храмове в Родопите, както и учебна екскурзия с цел теренно етнографско проучване до село Загражден, област Смолян. В продължение на пет дни, пристигайки като чужденци на терена, участниците се надяват да общуват по-отблизо с жителите на село Загражден, както и да се поучат от техните разбирания за съседство, приемане и опознаване на чуждия. Програмата предвижда и еднодневно посещение на бежанския лагер в гр. Харманли със съдействието на Държавната агенция по бежанците.

В новото издание на Балканското лятно училище участват представители на Босна и Херцеговина, България, Германия, Зимбабве, Иран, Италия, Китай, Конго, Норвегия, САЩ, Турция и Япония.