Проф. Владислав Попов е новото попълнение в екипа на ректора проф. Христина Янчев, ще отговаря за научната и проектна дейност

Член на постоянната комисия за научни изследвания в земеделието в ЕК е новият заместник-ректор на Аграрния университет. Проф. д-р Владислав Попов от катедра „Агроекология“, който оглавява и Агроекологичния център, е новото попълнение в екипа на ректора проф. Христина Янчева, която бе преизбрана да ръдоводи висшето училище за още един мандат. Преди това проф. Попол бе председател на Общото събрание на АУ.  Той е международно признат учен, експерт и съветник, с опит в изпълнението на международни проекти в областта на агроекологията, биологичното земеделие и растителната защита. Член е на Държавната комисия за мониторинг и оценка на научноизследователската дейност на университетите и Фонд „Научни изследвания“ към МОН на България. Наред с това е национален координатор и председател на Изпълнителния съвет на националната научна програма на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ 2018-2022. Оценител е на проекти по Седма рамкова програма и Хоризонт 2020, а от от март т. е член на УС на Европейския форум на храните – европейска платформа за устойчиви решения за бъдещето на агро-хранителните системи в ЕС.

Двама от зам.-ректорите остават на същите позиции. Доц. д-р Боряна Иванова ще продължи да отговаря за учебната дейност, а доц. д-р Светла Янчева ще изкара още един мандат като зам.-ректор по международната дейност и връзки с обществеността и бизнеса.