Предстои издаването на сборник с художествени творби на учениците

Ученическият съвет към Национална търговска гимназия инициира създаването на Читателски клуб, който дава възможност на учениците да се потопят в света на литературата и да превърнат четенето на книги в споделено занимание.

„Целта на клуба е да се изгради среда, която насърчава четенето и да свързва запалените читатели. Обмяната на опит и впечатления помага за по-пълно преживяване и осмисляне на творбата“, пояснява председателят на Ученическия съвет Атанас Начев.

Читателският клуб развива активна дейност и осъществява взаимодействие освен между членовете, и с останалите ученици като обхватът на инициативите все повече се разширява.

Освен предложения за книги и читателски предизвикателства, дейностите са насочени и към насърчаване на личното творчество на учениците. Читателския клуб работи по създаването на сборник, който обединява литературни и художествени творби на ученици от гимназията. Те са разпределени в различни раздели въз основа на тяхната тематика. В края на учебната година предстои сборникът да бъде достъпен за всички.