Допитване до 9 директори и 188 учители от 30 учебни заведения показа как въвеждането на облачна платформа е променило образованието

Как въвеждането на облачната платформа е трансформирало административните процеси, обучението и образователната среда. Отговорът се крие в резултатите от допитване, проведено от Центъра за творческо обучение и Община Пловдив, в което са участвали 9 директори, 188 преподаватели от 30 училища и 49 сертифицирани Google учители от 11 учебни заведения.

Опитът на пловдивските училища показва, че облачната платформа се превръща в основа, както за създаването на нови, така и за развиване на съществуващи иновативни практики в управлението, учебната дейност и училищната среда. Облачната технология създава условия за екипна работа между учители и ученици, облекчава административната работа, сочат данните от анкетата.

Какво показват данните в 5 училища, които използват Google G Suit за образованието от 2017 година: в ЕГ „Иван Вазов” общите профили са 1295, в ПГ по хранителни технологии и техника – 734, в СУ „Св.св.Кирил и Методий” – 425, в ОУ „Яне Сандански” – 484, а в ОУ „Екзарх Антим I” – 355. Всички имат изготвен правилник за използване на G Suit и сертифицирани учители – първо и второ ниво.

Като основна причина за въвеждането на Google G Suit директорите определят желанието да имат контрол върху информацията и нуждата споделено пространство за работа на административния екип. Не на последно място е фактът, че това е важно за имиджа на управляваното от тях учебно заведение. Запитани за съдържанието на споделената папка в облака, директорите посочват: нормативни документи на МОН, правилник за дейността на училището, заповеди, графици, учебни програми.

Според проучването над 78 000 електронни писма са били изпратени от 3 293 учители и ученици само за първите четири седмици от началото на настоящата учебна година. Наличието на екипни дискове показва, че учители и мениджмънт споделят информация и шаблони на документи, което „намалява пътя на хартията” в облака.

Всички училища са сменили официалните си електронни адреси за кореспонденция, а директорите имат достъп до електронните пощи и файлове на училището директно от смартфоните си. Анкетираните са категорични, че облакът улеснява и ускорява комуникацията.

Лаптопите се оказват изключително важни за успешно внедряване на облак. Училищата, които осигуряват такива, имат по-кратък срок за внедряване и по-устойчиви резултати. По мнението на анкетираните лаптопите за учители не могат да бъдат заменени ефективно от стационарни компютри в класните стаи, в учителската стая или от таблети.

Google G Suit за образованието дава достъп до приложения, специално разработени за училища.Такива са Google класна стая, Google експедиции, Google формуляри с режим за тестове. Трите приложения позволяват планиране и провеждане на учебни занятия, възлагане и приемане на домашна работа, индивидуални задачи и групови проекти. Изводите от допитването показват наличие на повече от 300 Google класни стаи само в четири от училищата. Всеки ученик, който има профил в облака, участва в поне една класна стая. Две от четири училища използват специални приложения като Google експедиции, за да обогатяват преживяването в класната стая.

 

Факти и цифри

„Училище в облака” стартира през 2016 година като проект на Община Пловдив и Център за творческо обучение. Днес, три години след началото, 52 общински и 4 държавни и частни училища, както и отдел „Образование” на Община Пловдив, разполагат с облачна платформа.  Тенденцията е до 2020 година 100% от пловдивските училища да са в облака. Броят на активните потребителски профили на учебните заведения в облака надвишава 13 000 – над 30% от всички учители и ученици в общината.

В Пловдив има 170 Google сертифицирани учители.

Преподавателят по български език и литература от ЕГ „Иван Вазов” Елена Вързилова пък е първият за тази година Google сертифициран обучител. Преди нея този статут получиха още Светослава Шишиньова от ПГ по хранителни технологии и техника и Панка Вълева от СУ „Черноризец Храбър“. От тях се очаква да подпомагат работата на своите колеги за създаване на учебно съдържание в облака, да споделят добри практики и учебни материали и да прилагат наученото във всекидневието, да провеждат вътрешни обучения за използване на облачните технологии.

 

Google референтно училище

ЕГ „Иван Вазов” е първото Google референтно училище на Балканския полуостров. Гимназията използва 52 Chromebook устройства и всички са лицензирани.

“Лицензите предоставят всички настройки за Wi-Fi мрежата и списък със сайтове, забранени за отваряне. Така не е нужно да настройваме компютри, когато сменим паролите и настройките на мрежата, а едновремонно с това предоставяме сигурна среда за учене”, обяснява зам.-директорът Мария Атанасова. Обучението се извършва по модела 1:1, при който всеки ученик и учител имат електронно устройство и свързан към него персонален профил.

От началото на учебната година модела прилагат още СУ “Св. св. Кирил и Методий”, СУ “Черноризец Храбър”, ОУ “Яне Сандански”, ОУ “Екзарх Антим I”, ОУ “Димитър Талев” и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника.

 

Добавена и виртуална реалност

Разширява се и общността на училищата, които ползват добавена и виртуална реалност в клас. След пилотните ОУ „Яне Сандански”, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Патриарх Евтимий”,  ОУ „Кочо Честеменски” и ОУ „Димитър Талев” се присъединява и СУ „Любен Каравелов”. По този начин в учебния процес се вкарват новите технологии, създава се учебно съдържание, а вече и учениците имат възможност да генерират електронни ресурси.