hdr

Ученици от девети и десети клас бяха избрани да получат финансова подкрепа за двата срока на учебната 2019/2020 година

Четирима ученици от девети и десети клас на Езикова гимназия „Иван Вазов“ са стипендиантите на Фондация „Мариана Димитрова“ за учебната 2019/2020 година. Това са Божидара Янева, Георги Илиев, Константина Арнаудова и Теодор Ташев.

Предоставянето на стипендиите беше единодушно гласувано на Общо събрание на Управителния съвет на фондацията през ноември месец, след разглеждане на личното представяне и есетата на всички кандидати. Паричната подкрепа се предоставя и за двата учебни срока, индивидуално на всеки от учениците.

„Вярваме, че стипендията е добър стимул за учениците. По този начин им показваме, че усилията им се оценяват и се стараем да им помогнем да не губят своя устрем“, каза Душко Гичев, председател на фондацията.

Във втората поредна година от своята дейност, Фондация „Мариана Димитрова“ успя да увеличи броя на стипендиантите си. През 2018 година бяха избрани първите – Адриана Вулева и Ирена Атанасова, тогава настоящи ученици от девети клас, а през 2019 година наградените ученици са вече четирима.

Фондацията беше основана през януари 2018 година на името на емблематичния директор на ЕГ „Иван Вазов“ – Мариана Димитрова, с цел да се почете дългогодишната й дейност в образователната система, както и приносът й за обществения и културния живот на Пловдив.

Основната цел на Фондацията е да осъществява програми в областта на образованието, науката, социалната дейност за подпомагане на учениците и учителите от Езикова гимназия „Иван Вазов“, като идеята е насърчаване на формалното и неформалното образование и обучение, доброволчеството, формирането на аактивна гражданска позиция, развиването на дейности и инициативи, насочени към активното участие на учащи се в гражданското общество.

Мариана Димитрова почина на 58-годишна възраст на 3.октомври 2017 година. Тя бе директор на Езикова гимназия “Иван Вазов” от 1993 до 2017 г. Има два мандата като общински съветник в Пловдив и председател на постоянната комисията по образование в местния парламент от 2003 до 2007 г. Носител е на две почетни  отличия “Неофит Рилски” през 2002 г. и 2014 г. за дългогодишна дейност в системата на народната просвета, „Почетен знак на град Пловдив” през 2006 г. за особени заслуги и принос къмобразователното дело в Пловдив. През 2018 година беше удостоена посмъртно със званието „Почетен гражданин на Пловдив“.