Две от подготвачетата са в ДГ „8 март”, другите в ДГ „Еделвайс” и в ОУ „Васил Левски”. 621 са учениците в самостоятелна форма под тепетата

Четирима пловдивски малчугани „ходят” на детска градина у дома. Самостоятелната форма на обучение е разрешени и за забавачките според новия Закон за предучилищното и училищното образование. В домашни условия се обучават общо 12 деца в подготвителна група в страната, като най-много са в Пловдив – 4. Две от хлапетата са в ДГ „8 март”, а останалите в ДГ „Еделвайс” и в ОУ „Васил Левски”.

Домашното образование вече е позволено за всеки, който поиска. Желаещите трябва да подадат заявление до директора, а разрешението идва от експертна комисия към Регионалното управление по образованието, която трябва да оцени дали детето или ученикът има у дома си необходимите условия за обучение.

Трудна адаптация е причина майката на 5-годишното дете, което се води към „Еделвайс”, да пожелае то да се подготвя за училище от вкъщи. Хлапето било изключително привързано към нея и въпреки опитите й да го склони да ходи в забавачка, то категорично отказвало. Това накарало жената да помоли директора Надя Загорска да й помогне в подготовката на документите за самостоятелна форма. Детето няма здравословни проблеми. В началото на учебната година му е направен входящ тест, а до края на май ще бъде диагностицирано от учителите дали е овладяло материала за първа подготвителна група. Въпреки че не са задължени, тъй като не получават средства за издръжка на това дете, от детската градина подкрепяли семейството с обучителни материали.

Учителите от ДГ „8 март” също консултирали двете фамилии, решили да обучават децата си вкъщи. Едното дете е на 5 години и има здравословен проблем, а при 6-годишното адаптацията се оказала изключително и трудна и, за да не го травмират, родителите избрали вариант сами да го подготвят за 1 клас.

По данни на МОН учениците на домашно обучение в начален етап са 679 (при 717 за 2016/2017 г.), в прогимназиален етап – 4817 (при 8628 за 2016/2017), в прогимназиален етап – 4817 (при 8628 за 2016/2017), в гимназиална степен – 9369 (при 10 080 за 2016/2017).

621 са учениците на самостоятелна форма на обучение в Пловдив при 15 000 за страната, сочат данни на МОН за тази учебна година. От 717-те хиляди ученици, които в момента учат от първи до дванадесети клас, това прави около 2% обучаващи се у дома. През миналата година от вкъщи са се образовали 20 000 ученици, или близо 3%. До 2016 г. в самостоятелна форма можеха да се обучават даровитите деца, както и тези със здравословни проблеми.

В началото на тази учебна година по здравословни причини от клас липсват 62-ма ученици. Децата с изявени дарби и обучаващи се от вкъщи са 51, което е с 23 по-малко от предходната. Учениците, възползвали се от тази опция по желание на родителя и ученика, са едва 51 за цялата страна. В Пловдив те се обучават в училище „Мечта”, създадено от Образователен кооператив, в който влизат родители.  Вкъщи се обучават 14 865 ученици над 16 години. Това са тийнейджъри в 10-и, 11-и и 12-и клас. Има изискване родителят да представи програма за развитие, която да съдържа избраните методи на обучение, примерно разпределение на темите и списък на избраните учебници.