61,7% от учениците се дипломираха с успех над 5,50, пълните отличници са 28

Четирима зрелостници бяха удостоени с почетния знак на ЕГ „Иван Вазов“ снощи на церемонията по дипломиране на Випуск 2022, която се състоя в Конгресния център на панаира. Първи дипломите си получиха Петя Данчева, Маргарита Кринкова, Георги Георгиев и Надежда Стефанова, които не само завършват с успех  6.00, но и са лауреати на национални олимпиади. Петя и Георги са лауреати на финалния кръг по италиански, Надежда – по френски, а Деница спечели DAAD стипендия за изключителни постижения по немски език, която й дава възможност за обучение в избран от нея университет в Германия.

„Такава е рецептата за успех – талант, усилие и постоянство. Гордея се с постиженията Ви и съм сигурна, че и за Вашите учители бе чест, удоволствие, отговорност и интелектуално предизвикателство да работят с Вас. Нека дипломата, която получавате днес, Ви напомня, че всяко начинание е съпроводено с усилия. Откривайте доброто у другите и се смейте по-често“, отправи пожелание директорът на гимназията Вихра Ерамян.

Облечени в тоги, 235 зрелостници получиха свидетелствата си за зрелост, като средният им успех е 5.48. Общо 145 завършват с диплома над 5.50, а 28 са пълните отличници. Средният успех от двата задължителни зрелостни изпита е Много добър 5.03. Общо 11  са оценките 6.00 от ДЗИ – две по български език и литература, пет по италиански език, две по английски език и  една по френски език, която е единствената в Пловдивска област, отчете Вихра Ерамян.

Абитуриентите на елитното училище са постигнали среден успех от матурата по български език и литература  Много добър 5.18. Високи са постиженията им и на ДЗИ по чужд език – по испански – Много добър 4.84, италиански – Много добър 4.93, английски – Много добър 5.49, френски език – Много добър 4.59, немски – Много добър 5.18 и руски – Много добър 5.15.

37  дванадесетокласници са преминали през тежкото изпитание и вече притежават немска езикова диплома DSD. 19 са получили международен сертификат за владеене на руски на държавен университет „Пушкин“. 10 ученици са се преборили за италианска диплома, като с пълни шестици от писмения и устния изпити са Константина Арнаудова и Георги Георгиев. Наред с това, 8 възпитаници са с международен сертификат за владеене на италиански език CELI. 7 ученици притежават международен сертификат по испански език DELE, а  13 имат международен сертификат за владеене на френски DELF.

76 зрелостници са успели да получат сертификати за владеене на английски САЕ; TOFEL; IELTS.

С най-висок успех завършва 12 е клас – 5.76. “Един колоритен клас, съставен от силни индивидуалности, не само креативни, задружни и толерантни, но и целеустремени, “, казва класната им Мая Кюлевчиева. Техните eTwinning проекти в три последователни години бяха удостоени с най-високи отличия – не само Национални и Европейски знаци за качество, но и награди от националните конкурси на eTwinning.

Втори по среден успех е 12 з клас – 5.68. „Те са душевно красиви, защото преди всичко са достойни и човечни млади хора с морални устои и богата ценностна система. И знам, че пред каквито и предизвикателства да ги изправи животът, те ще са с високо вдигната глава, защото за тях невъзможни неща няма“, убеден е касният им ръководител Ивилина Генова.

С 5.67 завършват учениците от 12 б клас. Класният им ръководител Валентина Сарийчева с математическа прецизност ги оценява така: „Сериозни млади хора, с висока емоционална култура. Можеш да тръгнеш навсякъде с тях, и да бъдеш сигурен, че няма да те подведат”.

За да оставят следа, учениците от 12 и клас пък решават да дарят немалка парична сума за обогатяване на фонда на училищната библиотека. Техният среден успех е 5.62.

5.50 е средният успех на 12 д клас, чието мото е “Небето е пределът”. “Не беше лесно, но беше интересно. Имаше множество поводи за радост, естествено, и моменти на изпитания, които вместо да разединят класа, го сплотиха. Небето може и да е пределът, но техните възможности са безпределни”, категорична е класната им Таня Стоянова.

12 в е със среден успех 5.22. А според оценката на класния им ръководител Велислава Гоцова: „Един клас, пълен с разнообразие от характери и постижения. Клас, в който децата се превърнаха в прекрасни млади хора, изпълнени с копнежи по непознатата страна на знанието. Тяхното любопитство им донесе успехи както в областта на езиците, така и в областта на културата и спорта“.

Средният успех на 12 ж клас е 5.25. Пожеланието на класната им Капка Тодорова е “да запазят своята непринуденост, отзивчивост към другите и сърдечнст и да продължават да съчетават френската дипломатичност с българската разумност, за да успяват винаги”.

Естетите с творческа визия и искряща светлина в очите от 12 г, както ги определя класната им Антоанета Минчева, завършват с успех 5.20.

“С буквата “А” започва азуката. Буквата “А” значи много, с нея започват думите активен, амициозен, атрактивен, авангарден, акуратен, артистичен. Всички те обобщават облика на класа – спортисти, музиканти, художници и най-вече – добри хора”, казва за 12 а класната им Надежда Цанков. Техният среден резултат е 5.02.