Четвъртокласници изчисляваха цената на хризантеми и на дървената ограда на леха с рози,, откриваха най-късия и най-дългия скок в таблица, отчитайки разликата в сантиметри, на днешния изпит по математика.

Над 5300 деца от Пловдив областта се явиха днес на национално външно оценяване по предмета. Те трябваше да се справят с тест от 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен, една задача с разширен свободен отговор и текстова задача с три подусловия. Учениците пресмятаха числови изрази, намираха лице на правоъгълник, обиколка на фигури от чертеж, изчисляваха продължителността на тренировката на Иво.

Ключът с верните отговори на НВО по математика за 4 клас е на сайта на МОН:

https://mon.bg/upload/35920/nvo_4klas_math_30052023.pdf

Електронната обработка на изпитните работи се извършва от техническа комисия, която работи в Националния STEM център. Процесът на сканиране се осъществява от оператор. Всяка писмена работа ще бъде проверена от двама оценители.

Оценките от националното външно оценяване в края на IV клас са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Максималният брой точки на всеки изпит е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни.