Генералният консул на Република Турция Хюсеин Ергани.

ЮНЕСКО обяви 2021-ва за година на Юнус Емре, Българско-турският литературен клуб в Пловдив посвети на него Международния ден на майчиния език

Генералният консул на Република Турция Хюсеин Ергани.

Международният ден на майчиния език в Пловдив ще бъде отбелязан с цитат на суфисткия поет и мистик Юнус Емре. Стихът му “Не съм дошъл за разправа, мое дело е любовта. Душата е дом за приятел, дойдох души да градя” ще бъде произнесен на 24 езика. Традиционната инициатива за отбелязване на 21 февруари е на Българско-турския литературен клуб и с подкрепа на Клуба на консулите в града под тепетата.

Заради епидемичната обстановка съитието ще се проведе онлайн, като ще бъде излъчено на на фейсбук страницата на Генералното консулство на Република Турция.

Генералният консул Хюсеин Ергани обясни, че тази година е обявена от ЮНЕСКО за година на Юнус Емре по повод 700 годишни от неговата смърт. Стиховете му оказват голямо влияние върху късните турски суфии и вдъхновяват поетите от Ренесанса след 1910 година. Юнус Емре е един от първите поети на своето време, който пише творбите си на говорим турски, а не на персийски или арабски.

21 февруари е приет за Международен ден на майчиния език през 1999 година от ЮНЕСКО и признат през 2002 година и от Организацията на обединените нации. Денят отбелязва значимостта на изучаването и използването на майчин език и има за цел насърчаването на многоезичието и културното разнообразие. Той е създаден по инициатива на правителството на Бангладеш. Датата 21 февруари е свързана с демонстрация от 1952 година за признаване на официален статут на говорения в страната бенгалски език.

Днес в света се говори на повече от 6500 езика. Половината от тях са застрашени от изчезване и това е тенденция, която се наблюдава навсякъде по света. 96% от езиците се говорят от 4% от населението, а на всеки две седмици изчезва по език.