Частните детски градини също ще могат да ползват схемата 60/40, при която държавата ще подкрепя фирмите, за да не съкращават работници и служители с преустановяване на дейността си заради коронавируса. Това обяви социалният министър Деница Сачева. Предучилищната дейност попада сред браншовете, пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане на извънредното положение. Фирмите ще могат да кандидатстват за дотиране на възнагражденията на част или на всичките си служители. Условието е те да са назначени на трудов договор преди 13 март 2020 година. Документи се подават от днес, 31 март. На страницата на Агенцията по заетостта са качени всички необходими документи, които ще се внасят електронно в рамките на следващите 3 седмици. Максималният срок за произнасянето от Агенцията е 7 дни след подаването заявленията. След това крайният срок, в който фирмата може да получи парите от Националния осигурителен институт, е до 5 дни.

Фирмите, които са въвели непълно работно време, също могат да кандидатстват по тази програма.

7 сектора, сред които и образованието, са изключени от постановлението, защото средствата им са по линия на общинския и държавния бюджет. С изключение на частните детски градини. Заплатите на учителите и заетите в детските градини са гарантирани.

Никой работодател няма да бъде принуждаван да кандидатства по мярката. Ако не вижда перспектива пред бизнеса си и не може да поеме оставащите 40% от заплатата на работниците си, той може да пристъпи към стандартната мярка – съкращения.