Дигитален урок събира клипове, полезна информация и тестове как да сърфираме безопасно в мрежата и да пазим личните си данни

Учениците от цялата страна ще се обучават от следващата учебна година да използват безопасно интернет и да предпазват личните си данни докато са онлайн. За целта Държавна агенция „Електронно управление“ и  МОН разработиха дигитален урок по киберхигиена и наръчник за учителите, които ще го преподават. „Урокът е интерактивен и е подходящ освен за часовете по информационни технологии, за тези по етика, психология, час на класа и по новия предмет, който стартира от догодина за третокласниците – компютърно моделиране“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на представянето му пред учители днес.

По думите й този урок може да се предаде в рамките на максимум три учебни часа. Той съдържа клипове, полезна информация и тестове, както и инструкции за преподавателите да направят съдържанието по-интересно за децата чрез игрови модели. В него има и модул за родителите, представен като писмо, с което да бъдат въвлечени в темата и да научат повече за киберхигиената.

Новите учебни програми по информационни технологии, които влизат поетапно в училищното образование, включват теми за защита на информацията в дигитална среда. Учениците от III до X клас в задължителната общообразователна подготовка изучават различни аспекти на защита на дигиталната самоличност, авторските права, защита на дигиталните устройства и мрежи.

Дигиталният урок по киберхигиена ще бъде разпространен до училищата чрез регионалните управления на образованието. До началото на септември те ще имат достъп до Системата за сигурно електронно връчване (eDelivery) и чрез сигурна електронна поща ще има възможност да получават цялото учебно съдържание.

От следващата учебна година ще стартира и друга съвместна инициатива за създаване на дигитални уроци за учениците в последните два гимназиални класа. Ще бъдат разработвани уроци, с които младежите да се запознаят с предлаганите от администрацията електронни услуги, със събираните от държавата данни и начините за тяхната защита.