Подобрени сортове зеленчуци и фармацевтични приложения  ще разработват учените, ще изследват физиологията на  стреса при растенията

doc_Tsanko_Gechev

Център по растителна  биология и биотехнология, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, ще се изгражда в Пловдив. 15 млн. евро са средствата, спечелени от ЕК по проекта, който се нарича „Планта сист“. По него ще бъде изграден Център за върхови постиженя по растителна системна биология. Още толкова е сумата, която трябва да осигури Министерството на образованието като ангажимент към програмата.

Единственият български проект PlantaSYST, който бе одобрен във втори етап по програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС, вече стартира работа. Основната цел е изграждането на център за върхови постижения по растителна системна биология и биотехнология.

„Този проект е специален и различен, защото той инвестира много средства в човешкия потенциал. Подкрепата от страна на българското правителство ще ни даде възможност да създадем една добра сграда, в която да работят млади и изключително добри специалисти“, коментира директорът на Института по молекулярна биология и биотехнологии проф. Иван Минков.

Спечелването на проекта е огромен успех за България, още повече че страната ни се е конкурирала със 170 предложения от цяла Европа. Партньори на PlantaSYST са три български  и два немски научни института. Това са Инсититутите по молекулярна биология и биотехнология, Института по зеленчукови култури „Марица“,  както и Инситута по микробиология при БАН. От немска страна участват Постсдамски университет и Институт по молекулярна растителна физиология „Макс Планк“.

Центърът ще има 10 изследователски отдела. В тях се очаква да работят около 50 научни работници и млади специалисти, които ще разработват подобрени сортове зеленчуци, фармацевтични приложения, които ще подпомогнат създаването на нови продукти за европейския пазар, ще участват в изследвания в областта на растителната биология.

„Ще изследваме физиологията на стреса при растенията, биологията на развитие, ще има отдели по биоинформатика, селекция и семепроизводство”, обясни управителят на центъра Цанко Гечев.

Центърът ще бъде построен в индустриална зона „Тракия“ на площ от 25 дка, предоставена от община Пловдив.  До изграждането му институтите предоставят база и изследователски капацитет за работа. Пълният потенциал ще се разгърне, когато сградата стане факт, уточни Гечев.

„Община Пловдив стои сто процента зад проекта и ще го подпомага с всички сили. Спечелването му при такава сериозна конкуренция от 170 предложения от цяла Европа показва по недвусмислен начин, че научният потенциал на България е силен. Вярвам, че скоро центърът ще започне да работи и да дава резултати, както за научни постижения, така и за практическа реализация на проектите, насочена към бизнеса“, каза Стефан Стоянов, заместник-кмет „Образование и европейски политики“.

Амбициите на проекта са да се превърне в катализатор за икономическия напредък, създавайки предпоставки за реализацията на успешен бизнес, така и да бъде свързващо звено между различни научно-изследователски институти и компании, опериращи в сферата на биологията на развитието на растенията, физиологията на стреса, растениевъдството и биоинформатиката.