150 трайно безработни до 29 години ще получат шанс за реализация по общински проект

Активна работа с младежи и създаване на възможности за заетост предлага новооткритият Център за социални иновации към Община Пловдив. Той ще  работи с хора между 15 и 29 години, като важно условие е те да не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

Центърът обединява всички общински услуги на едно гише и по този начин улеснява младите хора в контакта им с фирми, организации и фондации, които търсят служители, работници или стажанти.  След като младежите бъдат регистрирани като потребители, експертите провеждат с тях консултации, помагат с оформянето на автобиографията им и съдействат за намирането на подходяща работа, стаж или обучение в зависимост от квалификацията и уменията им.

Услугите на Центъра са напълно безплатни и не се обвързват с договорни взаимоотношения или ангажименти. Целта е младежите да имат възможност да се срещнат с бизнеса и публичния сектор на едно място.

Към момента екипът работи активно с 20 потребители  в три направления – “Кариерно ориентиране и предприемачество”, “Стажантски програми и образователни дейности” и “Младежки дейности и доброволчески инициативи”.

Центърът се намира в Дома на учителя на ул. “Петко Р. Славейков”.