Пловдивските учени представиха последно поколение технологии за трансфер на научни постижения в бизнеса

Централната лаборатория за приложна физика към БАН в Пловдив показа модерно оборудване от ново поколение, с което разширява дейността си и помага на десетки компании за трансфер на научни постижения. Екипът ѝ участва в няколко научни програми на ЕС и вече е инвестирал над 2.5 млн. лв. в ново оборудване и материали. Изграденият център е специализиран в нанотехнологии и защитни покрития на различни инструменти и материали, произведени от метал, а последните разработки са върху изкуствени стави за човешкото тяло.

Лабораторията разполага и със сканиращ електронен микроскоп на стойност над 1 млн. лв., предназначен за изследване на морфологията, структурата и състава на свръхтвърдите покрития, разработвани от учените. Той е единствен по рода си в България и Източна Европа, с помощта на който се правят анализи на материалите в технологичното и иновативно производство.

„Целта ни е да свържем интересите на науката и бизнеса чрез младите хора, студентите и докторантите, които ще могат да упражнят знанията си на практика. През 2023 година вече активно ще се работи с фирмите, ще създаваме стартиращи предприятия“, обясни проф. Илия Железаров, ректор на Технически университет – Габрово, водеща организация по проекта за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

Зам.-кметът по образование и бизнес развитие на Пловдив Стефан Стоянов припомни, че Лабораторията за приложна физика е част от структурата на БАН в Пловдив и е едно от малкото звена, което прави трансфер от науката към бизнеса. Което помага на индустрията да бъде по-конкурентноспособна и по-ефективна.

От миналата година функционира и Изследователски център по мехатроника и нанотехнологии, разположен в така наречената „Чистата стая“, в която запрашеността е намалена от няколко милиона частици до 100 000, благодарение на хепафилтри.

„След разработване на даден материал или технология за него, тя се трансферира в индустрията под различни форми, за които фирмите предоставят метални продукти и материали  за поставяне на специалното нанопокритие, което ги прави устойчиви на корозия и износване“, обясни директорът на лабораторията доц. Лиляна Колаклиева и допълни, че по този начин се удължава поне два пъти времето за тяхната употреба.

Става дума за инструменти и матрици, които се използват в металообработваща индустрия, също така широко приложение на покритията има в сфери като автомобилостроенето, самолетостроенето и медицината Нанопокритието се нанася в стендове, протези, което защитава от вредно въздействие на металите.

В момента Центърът работи с 30 фирми от цялата страна.