Педагози ще споделят опит и добри практики на традиционното събитие, организирано от РУО

Целодневната организация на учебния ден в начален етап – това е темата на 6-тата регионална конференция „Училището – място за деца“, която се организира традиционно от Регионалното управление на образованието. Тази година тя ще се проведе на 1 юли в Хуманитарната гимназия, а участие ще вземат начални учители от Пловдив и областта.

На форума ще бъдат представени практики за екипна дейност, за взаимодействие между членовете на училищния екип за единен подход и интегриране на учебното съдържание, заложено в урока, за самоподготовката и заниманията по интереси. Участниците ще споделят опит, свързан с проектната работа на учениците и провеждането на изнесени обучения.

Днес изтича срокът за подаване на заявки за участие.