Да се махне означението “профилирана” ще гласуват общинските съветници след решение на Педагогическия съвет на училището

DSCF0923

Промяна на наименованието на Профилирана хуманитарна гимназия в Хуманитарна гимназия “Св.Св.Кирил и Методий” ще гласуват общинските съветници на сесията на 8 юни. Предложението, внесено от кмета Иван Тотев е по докладна записка на директора Соня Киркова и след решение на Педагогическия съвет на училището.

През 1996 година училището получава статут на хуманитарна гимназия и според съществуващите тогава нормативни актове приема наименованието Гимназия с хуманитарен профил. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 1 август 2016 година, гимназиите се делят на профилирани и професионални. От началото на 2016/17 година по указание на МОН в наименованието е било необходимо да се включи и означението на вида училище. Затова гимназията е преименувана на Профилирана хуманитарна гимназия. На по-късен етап обаче, с промяна на Наредба 9 за институциите в образователната система, се допуска наименованието да не съдържа “профилирана” или “професионална”, като са посочени допълнителни означения, сред които “хуманитарна”.

Искането на училището е промяната да влезе в сила от новата учебна година.