Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография иска две нови професии – сценичен фолклорен изпълнител и танцово фолклорно наследство

IMG_1584

Хореографията става самостоятелен учебен предмет. Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проекти на учебни програми по хореография за всички класове, които са разработени в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование. Предметът може да се изучава в рамките на избираеми и факултативни часове в основната степен със същия хорариум, както и досега. В гимназиалната степен са допустими  повече часове от предлаганите към момента в зависимост от избрания рамков учебен план.

Учениците, които са приети и се обучават по отменения Закон за народната просвета в профил „Изкуства-хореография“ ще завършат обучението си по досегашните учебни планове, обясни заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова пред представители на Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография. Тя призова преподавателите да изпратят бележките си по предложените учебни програми до 31 март.

Асоциацията и Сдружението на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика са внесли в МОН и в Министерството на културата предложение за признаването на две нови професии: „Сценичен фолклорен изпълнител“ с трета степен на професионална квалификация и „Специалист, танцово изкуство“ с четвърта степен.

Оказа се обаче, че право да дадат становище по искането имат само национално представителна работодателска организация или ресорно отраслово министерство, в случая с изкуствата – Министерството на културата.