Dots_Kmetov_pokazva_novia-spekrometar-01-10-2014
С уникална апаратура за атомен спектрален анализ започна новата академична година катедрата по аналитична и компютърна химия на Пловдивския университет. Апаратът Agilent 4200 MP-AES към момента е единственият спектрометър в България, който работи с нов тип микровълнова плазма в азотна среда, обясни ръководителят на катедрата доц. д-р Веселин Кметов.
Предимството на иновативната технология е, че консумираният газ се извлича на място от въздуха с азотен генератор и така не се налага закупуването на други газове. Този факт значително намалява разходите.
Апаратурата ще се ползва за изпитвания при анализа на химични елементи в храни, води, природни обекти. Новият спектрален метод ще стимулира изследователска работа и обучението на студентите, дипломантите и докторантите.
Катедрата ще организира демонстрационна лаборатория за представяне на възможностите на новата технология пред практикуващи специалисти и заинтересовани потребители.