Египетските пирамиди са изградени от каменни блокове, те са свидетелство за почитта към боговете, но същевременно чрез тях фараоните оставят в историята траен знак за своето съществуване и могъщество.

Уникални факти за най-старите монументални структури от облицован камък разказа от първо лице на учениците от ОУ „Христо Смирненски“ в село Житница самият древногръцки историк Херодот. Той „оживя“ в часа по английски език и бе сред главните действащи лица по време на виртуалната екскурзия до седемте чудеса на античния свят.

“Първата идея за събиране на чудесата на древния свят в списък може да се каже, че е на Херодот, който, впечатлен от египетските пирамиди и Вавилон, смята че това са най-значителните постижения на хората до това време. Седемте чудеса, които ние познаваме, за първи път са написани и оценени като най-великите човешки творения от Антипатър от Сидон – главен библиотекар в Александрийската библиотека. По-късно е имало и няколко други списъка, както и предложения да бъдат добавени много други забележителности, като Колизеума, Капитолия, Ноевия ковчег, но в крайна сметка ние познаваме именно списъка на Антипатър, обяснява преподавателят по история Пламен Хаджиев.

Заедно с колегите си по английски – Дафинка Стоянова, по информационни технологии – Славея Ангелова и по физическо възпитание – Александра Василева, обединяват идеи за реализация на интердисциплинарен урок, в който да провокират учениците си с по-различни задания от тези по време на стандартния час.

Класът бил разделен на групи, всяка от които предварително е подготвила кратък исторически разказ за антична забележителност. След това Хаджиев представил дигитална историческа карта с маршрута на разходката, а Стоянова помогнала на децата да подготвят багажа си за пътешествието, но на английски език. Всеки ученик влязъл в ролята на екскурзовод и представил избран от него обект, а останалите имали за задача да попълнят работен лист с въпроси за чудесата на света.

В края на всяко представяне учителят по информационни технологии пускал мултимедия с анимирани изображения на древен автор с добавена реалност. Така всеки творец представял любопитни факти на децата от първо лице.

На финала учителят по физическо Алекс Василева отправила олимпийско предизвикателство към учениците да пробват спортните си умения в състезания за дълъг скок и бягане.