Военна медицинска сестра е новият хит на Висшето военноморско училище. Банки дават кредит за семестриални такси срещу 7% лихва

Хвърковати чети обикалят училищата в страната, за да набират кандидат-студенти. Притиснати от липсата на достатъчен брой желаещи да учат висше, пратеници на родните вузове кръстосват различните области, за да убеждават на място зрелостниците. Профилираните университети се насочвали към професионални гимназии от съответното направление, на които предоставяли и квоти за прием. Провеждат се и изнесени изпити на място, както и прием на документи. За тактиката от последните няколко години разказа днес проф. Анна Аладжеджиян от сдружение „Кандидатстудентска борса”. На 23-то поред изложение във филиала на Техническия университет участваха само 17 висши училища.

„И тази година броят на 12-класниците ще е по-голям от местата в нашите университети, които водят истинска битка за оцеляване. От една страна е демографският проблем, а от друга – продължаващата тенденция най-добре подготвените да заминават за чужбина. В европейските висши училища също има отлив и те преразглеждат условията на следване, предлагат стипендии, облекчения, примамки, което още повече намалява броя на студентите, оставащи тук”, коментира проф. Аладжеджиян. Тя формулира и друг проблем на българското образование – че голяма част от децата до 18 години не са добре образовани, а немалко са и неграмотни.

С всяка изминала година намалява броят на зрелостниците и родителите, които разчитат на борсите, за да изберат специалност. Изложителите на днешната пловдивска борса обаче бяха подготвени старателно с рекламни материали, готови да разяснят подробно учебни планове и програми.

За първи път у нас Висшето военноморско училище във Варна предлага прием за военна медицинска сестра. Обучението в изключително атрактивната специалност се провежда паралелно в три вуза – Военномедицинска академия в София, Медицинския университет във Варна и Военноморското училище. След завършване на 4-годишния курс студентите получават бакалавърска степен, както и четвърта степен на професионална квалификация от Професионалния старшински колеж.

С две години повече е обучението на желаещите да станат военни лекари, като последната е изцяло практическа във военни болници. Приемният изпит е по химия и биология, но наред с това от кандидатите се изисква и добра физическа подготовка.

Експертите отчитат най-голям интерес към специалностите от IT сектора и традиционната медицина. Като причина се посочват възможностите за стабилна реализация и доброто заплащане. Отчита се наплив е към специалности, в които се завършва сравнително лесно – психология, социология, икономика. Инженерното образование все още не е особено атрактивно, въпреки липсата на кадри и поощренията от страна на държавата.

“Отливът от точните науки трябва да бъде спрян, защото иначе отиваме към африканските държави”, категорична е проф. Аладжеджиян.

Студентски кредит, който покрива семестриалната такса, предложи на изложението Пощенска банка. Сумата се превежда директно по сметката на университета. Фиксираният лихвен процент за целия период на кредита е 7 на сто. Студентите са освободени от такси и комисиони, свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита. Няма изискване за предоставяне на обезпечение за получаване на одобрената сума.