Образователни активни (флаш) карти помагат на децата да получат знания за силните си страни, да развият умения да оценяват правилно своите ресурси и способности, мотивите и цели на поведение, нравствени качества и постъпки, отношения към хората и към себе си и дават възможност за проява на самокритичност. Те са разработени от детския психолог и педагогически съветник на ЕГ „Иван Вазов“ Теодора Пампулова в рамките на проекта й “Уверено дете”.

Активните карти включват упражнения за подобряване на самооценката на децата между 6 и 16-годишна възраст. Тестето съдържа два комплекта карти – с упражнения за детето и с упражнения за родителите. Проектът ще бъде реализиран на територията на Пловдив, като картите ще се разпространяват онлайн и в книжарниците в цялата страна, за да достигнат до повече семейства.

„Знам, че ако искаме качествена промяна, е необходимо да променим и динамиката в семейството и да направим родителите по-информирани, сензитивни, подкрепящи и разбиращи. Децата преминават през две основни кризи на самооценката и (много съпътстващи), при които те стават неуверени в себе си – физически дадености и сила (не харесват как изглеждат), в уменията си за справяне в училище (сравняват се с връстници), поставят си твърде високи цели и търпят разочарования, не преработват правилно емоциите си. Родителите, от своя страна, чакат тези периоди да отминат от само себе си, а това често е в основата на влошените контакти в семейството“, коментира Теодора Пампулова.

Активните карти ще дадат възможност родители и деца да направят някои промени у дома, без намесата на детски психолог. Ресурсът ще е полезен и за учители, в чиито класове има срамежливи и неуверени деца, за специалисти – психолози, логопеди и ресурсни учители. Те са базирани на т. нар. домашна работа, която детските психолози дават на детето и семейството до следващата консултация. Целта е да се намерят позитивите в проблемна ситуация, а това повишава самооценката.

Проектът на Теодора ще се състезава в категория „Образование“ на програма „Вселена от възможности“ на Пощенска банка. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е  до 10 000 лева, а реализирането следва да бъде в срок до 6 месеца.

Тя ще се състезава с още един свой проект – иновативната платформа „Детето днес“, която предвижда организирането на уебинари за родители, специалисти и деца.

На 10 юли започна фазата за подкрепяне на представените проекти чрез гласуване на платформата Програма Пощенска банка “Вселена от възможности” на www.30yearspostbank.bg. То ще бъде отворено до 31 юли. На 1 август  ще бъдат обявени 10 финалисти в съответната категория. Независимо жури ще разгледа и оцени финалистите, а на 14 септември ще бъдат обявени тримата победители.