Лишаване от социални придобивки и съд за родителите, които задомяват непълнолетни предлага председателят на фондация “Инди Рома” Албена Костадинова

8f5f3b5f3671fc04450a734076becc25

Само финансови санкции спрямо родителите и полагане на обществено полезен труд, ако не пращат децата си на училище, ще задържат децата от малцинствата в клас. Това е становището на председателя на фондация “Инди Рома” Албена Костадинова. Организацията, базирана в Куклен, вече 20 години организира курсове и обучения в подкрепа на ромските деца, подпомага дарования от малцинствата, развива културно-просветна дейност сред семействата.

“В Куклен няма нито едно дете, което завършва 8 клас, и което не продължава образованието си. Имаме не повече от три проблемни семейства. Помагаме на родителите да попълват заявления за 1 клас, обикаляме от къща на къща, за да ги убеждаваме да не спират децата си от училище. Организираме срещи с успели роми. Имаме студент по медицина, а тазгодишен зрелостник е приет в Университета по строителство, архитектура и геодезия”, обяснява Албена Костадинова.

Според нея трябва да се вземат по-крути мерки спрямо родителите, които преждевременно спират децата си от училище и това е лишаване от всякакви социални придобивки, а не само от детски, и то за определен период. А защо не да работят безвъзмездно в полза на училището.

“Искам да чуя как петима роми са вкарани в затвора затова, че задомяват непълнолетните си деца. Повярвайте ми, това ще откаже останалите. Кога ще спре този геноцид”, разсъждава Костадинова.

1/4 от децата от ромски произход и 10% от децата от турски произход не посещават училище. По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е завършил училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, етнокултурни фактори.

Според предприетите от правителството мерки до 20 август да бъдат сформирани екипи, които да осигурят записването на всички деца в детска градина и училище. В тях ще участват представители на РУО, на учебните заведения, на общините, службите за социално подпомагане и дирекциите на МВР. Те ще посещават домовете им и ще разговарят с родителите.

По информация на ГРАО до 31 август кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат на градина или училище, но не са били записани.