Подкрепа ще получат 602 учебни заведения, кандидатствали с проекти по Националната програма „Иновации в действие“, за първи път се отпускат средства за конференции и уъркшопи

С 1 900 200 лева ще бъдат финансирани 602 учебни заведения, кандидатствали с проекти по Националната програма „Иновации в действие“. Според регламента на програмата всяко иновативно училище има възможност да сключва договори за партньорство с друго иновативно и с училище, което не е включено в Списъка на иновативните. Целта е да се споделят и популяризират добри практики като партньорите си гостуват едни на други и представят своите методи на преподаване.

1 113 000 лв. ще получат 300 иновативни училища, 780 000 лв. – 300 други училища, които не са в Списъка на иновативните, и 7 200 лв. са за българските средни уилища в Прага и Братислава.

За първи път от съществуването на програмата се отпускат 50 000 лева за организиране на форуми за иновации – конференции, методически срещи, дискусии, уъркшопи, организирани на регионален и тематичен принцип. Предвижда се в тях да бъдат включени не по-малко от 1200 участници – учители и ученици, както и представители на университетите и научните институти.

До 31 декември ще бъде удължена дейността на проект „Образование за утрешния ден“ поради епидемичната ситуация. 49 000 ученици са взели участие в 5687 клубове по интереси. 37 000 от тях вече са получили сертификат за успешно завършено обучение по дигитални умения. 83 от тях ще функционират и през учебната 2020/2021 година.

Данните бяха огласени по време на работна среща на екипа за управление на проекта в МОН с представители на регионалните управления на образованието в страната и координатори по проекта.

Предстоят обучения на над 29 000 педагогически специалисти за придобиване на нови дигитални умения. Oчаква се те да повишат знанията си за разработване и използване на дигитално образователно съдържание, електронни платформи, програмиране, кибер сигурност и др., както и на умения за преподаване.

Проект „Образование за утрешния ден“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се реализира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Дейностите по проекта ще продължат да се изпълняват до 15 октомври 2022 г.