Уъркшоп за преподаватели в рамките на проект „Подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрен университет в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти в регионален, национален, трансграничен и международен мащаб“ се провде във висшето училище. Обучението бе осъществено от учени от партниращите университети във Вагенинген – Нидерландия, Болоня – Италия и Дъблин – Ирландия, а от страна на Аграрен университет водещи лектори ляха ректорът проф. Христина Янчева и заместник-ректорът по научна и проектна дейност проф. Владислав Попов.

На събитието бе дискутирано регионалното и национално ниво на развитие на биоикономика; мерките с които да бъде изработена стратегическа програма по биоикономика в страната, както и потенциалното изграждане на пилотна „жива“ лаборатория в региона на Пловдив.

Учените по проекта от партниращите страни, заедно с преподавателите от Аграрен университет, идентифицираха основните предизвикателства пред създаването на научна стратегия, политики, трансфер на знания и иновации, както и практическата реализацията на програмите за биоикономика в страната.

На уъркшопа беше обменен опит между партниращите университети за създаване на първата в страната магистърска програма по биоикономика.