DSC03361

Методика за гъвкавост и видове упражнения за по-високи резултати на трениращите художествена гимнастика е разработила преподавателката по физическо възпитание от ЕГ „Иван Вазов” Виктория Лафчиева. Дългогодишният учител е и треньор в детската школа и спортен клуб „Тракия” на базата на опита си определя гъвкавостта на ставите като важна част от обучението на малките гимнастички. Дипломната й работа за придобиване на II професионално-квалификационна степен е свързана именно с обучението по спорта на грациите.

Лафчиева от 31 години работи като учител по физическо в Руската гимназия. Завършила е Националната спортна академия с две специалности – учител по спорт и треньор. Самата тя е майстор на спорта по художествена гимнастика от 1977 година. От близо 15 години, паралелно с работата си като учител, е и треньор в клуб „Тракия” и работи с подготвителни групи от 4 до 7 години.

Гъвкавостта – едно от основните качества за постигане на високи резултати в     художествената  гимнастика

 

Непрекъснатият растеж на резултатите изисква търсенето на нови форми, средства и методи за работа с младите спортисти. Как ще се развият и дали ще бъдат успешни зависи от няколко фактора. Един от тях е развитието на качеството гъвкавост и определяне на по-ефективни начини, средства и методи, чрез които може за минимален период от време да се постигнат най-добри резултати. За една- две години е необходимо момичета да се обучат на упражнения с различни уреди, различни по много характеристики. Следователно, развиването на гъвкавостта става важна задача в процеса на обучение.

Поради рязкото намаляване на възрастта в художествената гимнастика, младите гимнастички вече 7-8 годишни трябва да изпълняват определена програма. Целта е да се измислят универсален набор от упражнения, които да се прилагат от треньора и да водят до подобряване на гъвкавостта и координацията, но също така и за поддържане и развитие на основните физически качества, а именно бързина, издръжливост и други. Тази тема е избрана и развита не случайно, защото способности като гъвкавост и координация са от решаващо значение в художествената гимнастика.                                                                                           Примерен набор от упражнения за развиване на гъвкавостта на гръбначния стълб, тазобедрени стави и глезените:

1.И.п. разкрачен седеж – наклон напред, гърдите докосват пода

2.И.п. „жабка”, ръцете поставени върху коленете: с пружиниращо движение  натиск с ръцете върху коленете със стремеж да допрат пода.

3.И.п. свит тилен седеж до гимнастическата стена, ръцете горе в надхват на максимално висок напречник: избиване до заден наклон с енергично избутване на таза и разгъване на коленете и ръцете, задържане, краката не се отделят от пода

4.И.п.  лег-„люлка”.Краката се сгъват в коленните стави и ръцете обхващат глезените.Тялото се залюлява напред-назад.

5.И.п. лег, ръцете напред: свиване на краката в коленете и дълбок заден наклон със стремеж главата да допре пръстите на краката.

6.И.п.стоеж, с опора на двете ръце до страничен разкрачен седеж.

7.И.п. колянка, коленен мост, трупът е наведен максимално назад.

8.И.п. свит разкрачен тилен лег, ръцете свити,длани обърнати навътре,пръстите сочат към глезените.Тежестта е равномерно  разпределена върху ръцете  и краката.

9.И.п. стоеж – упражнения с въже/за гъвкавост на раменете/, кръгови движения с хванато въже прегънато на две на широчина на раменете от напред  до назад.     Благодарение на целенасоченото развитие на гъвкавостта, се улеснява прилагането на всички видове гимнастически упражнения – баланс, скокове, вълни.За сложни комбинации от оригинални упражнения гимнастичката трябва да има голямо количество памет, яснота и точност на движенията.При  добра организация на тренировъчното занятие по художествена гимнастика, всяко дете може да постигне много високо ниво на проява на качеството подвижност на ставите. Изборът на упражненията за диференцирана работа са надеждно средство за усъвършенстване и постигане на по-добра ефективност на обучението в тренировъчния цикъл.