Picture zimen lager 2011g 087

Да се подобри нивото на спортна подготовка в детската градина и забавачките да имат отделен учител по физическо възпитание. Около тази идея се обедини учреденият днес експертен съвет към национално сдружение “Детски спорт”. В пловдивското представителство на организацията влизат директори на базови детски градини, просветни експерти, представители на спортни клубове. Амбицията е, както има музикални педагози, които владеят инструмент и осигуряват специализирана подготовка за малчуганите, така за в бъдеще да бъдат назначавани и преподаватели по спорт. Сега спортната подготовка е поведена на предучилищните педагози, но те не са подготвени на нужното ниво, смятат от сдружението. Вече е съставена програма “Детски спорт”, която съдържа разработена методика за работа с деца до 7 години.

През февруари в Пловдив ще бъде организирана кръгла маса, на която да се обобщят предложенията и сдружението да излезе с единно становище до просветното министерство.