Шестоъгълни маси в кабинета по математика на ОУ „Елин Пелин”, иновативни родителски срещи в събота и неделя

Обещание домашната работа, която ще получават по български език и литература, да не им отнема повече от 10 минути, ако са внимателни и работят активно в час. Предизвикателството е отправено от преподавателя Елена Грозданова към учениците от прогимназиален етап на ОУ „Елин Пелин“, на които преподава. Тя е на мнение, че този подход ще стимулира децата да са максимално концентрирани по време на час, за да не се налага след това да попълват пропуски, а да имат достатъчно време за извънкласни занимания или просто за игра.

„Поднасянето на урока по иновативен начин предизвиква по-голям интерес и учениците споделят, че са усвоили новите знания още в класната стая, без да им се налага да полагат допълнителни усилия вкъщи. Методите трябва да са съобразени с възрастовите особености на учениците“, казва Грозданова.

ОУ „Елин Пелин“ е сред пилотните 8, които бяха включени в проекта на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум“ България – „Иновативни училища“. Пловдивското школо е одобрено и от МОН по програмата за иновативни училища.

В прогимназиален етап активно се използват информационните технологии – G Suite for Education, електронно обучение и електронни учебници, онлайн тестове и онлайн оценяване. Часове по история и български език се провеждат в музеите по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

„ Учениците сами издирват и обработват необходимата информация, предварително са получили указания как да изпълнят поставената задача и така затвърждават знанията си чрез правене. Това допринася за по-лесно усвояване на учебния материал“, уточнява Грозданова.

В часовете по български тя поставя изследователски задачи, чрез които се осъществява интердисциплинарна връзка с география, история и изобразително изкуство – например, създаване на научен текст, свързан с област Пловдив. Учениците изготвят фолклорен празничен календар, изследват традициите на отделните региони, представят обреди, приготвят характерни български ястия, съставят родословно дърво. С голям ентусиазъм децата от шести и седми клас се включвали в драматизациите на класически произведения от учебната програма, както и във възстановки на исторически събития.

Директорът на училището Татяна Вангелова уточнява, че в иновативните дейности са включени всички ученици и учители.

„Интердисциплинарните уроци разкриват връзката между отделните учебни предмети, а получените знания са по-мащабни. Като добър пример може да се даде драматизацията на „Речта на Странджата“ – практическо занятие, реализирано в часовете по литература и изобразително изкуство и технологии и предприемачество, намерило своя завършек при представянето на три сцени – училищната, в кметството на район „Западен“ и в НБ „Иван Вазов“, където печели второ място в конкурса за най-добра драматизация и индивидуална награда за ролята на Странджата.

В часовете по история и цивилизация се залага на практическата дейност – изготвяне на макети, проследяващи развитието на човешката цивилизация – от пещерното жилище, през Античността – портата на Ищар, до Средновековието – Царевец. Децата учат чрез правене – приготвят глинени плочки с йероглифи и клинописно писмо, извайват съдове, обличат се като гръцки богове“, разказва Вангелова.

Като особено полезно тя определя сътрудничеството със „Зелени Балкани“, чиито експерти представят пред учениците по увлекателен начин необходимостта от грижа за природата.

В начален етап педагозите прилагат базирано на игра обучение, емпатийно учене, работа в група и по проекти.

Ежегодно те подготвят план за работа с всеки випуск, който следва конкретна линия на развитие, обединена от обща идея. Темата на 4. в клас е „Кашон с добрини“. На финала на всички дейности ще бъде изработена къща от кашони с етажи и стаи, облепени със снимки на децата, които разказват за дейностите през годината.

Различните подходи наложили и нуждата от нов дизайн на класните стаи, съобразен с изискванията на конкретния метод. Чиновете отдавна не са в редица, а в 6 а клас има нови шестоъгълни маси, които се организират по нов начин всеки ден.

Стремежът родителите да бъдат включени по-активно в училищния живот се осъщестява чрез иновативни родителски срещи в съботно-неделни дни, в неформална среда. Класните ръководители са категорични, че този подход не само сваля напрежението, а също така създава предпоставка за добро сътрудничество през цялата учебна година. Родителите са добре дошли и като участници в учебния процес – като наблюдатели (при открити уроци) или като действащи лица – в ролята си на експерти в дадена област. Отзовавали се и при дарителски и благотворителни кампании, екскурзии, спортни празници (като съдии или публика).

В началото и в края на годината училището провежда онлайн анкета, за да установи удовлетвореността на родителите от иновативните дейности. Те дават висока оценка, като всеки анкетиран изказвал предпочитания към конкретен подход въз основа на своите наблюдения върху настроението и нагласата на децата към училището. Дори по-консервативните пазители на традиционните методи  – бабите и дядовците – показват положително отношение към иновациите.

„Използването на иновативни методи кара децата да възприемат  учебния процес като удоволствие. А нашата цел е да направим така, че да осъзнават ученето като източник на удоволствие, без от това да пострадат неговото качество и ефективност“, казва Татяна Вангелова. Всяка година през март се провежда Вечер на иновациите, където учениците показват, че ученето може да бъде забавно.