Проф. Майкъл Щратс - крайният вдясно.

Лидерството е като красотата – не можеш да го дефинираш, но можеш да го разпознаеш, казва австрийският проф. Майкъл Щратс

Проф. Майкъл Щратс - крайният вдясно.
Проф. Майкъл Щратс – крайният вдясно.

 

Учителят е този, който ще промени света в класните стаи, благодарение на собствените си виждания. Ние, като лидери, работим с учителите, за да ги стимулираме да споделят своята визия и гледна точка. Думите са на проф. Майкъл Щратс от Университета в Инсбрук, Австрия, който бе сред ключовите говорители на международната конференция за лидерство, която се провежда в Пловдив.  Щратс, който е професор по обучение на учители и председател на международната конференция за училищна ефективност, презентира новата роля на лидера, концепцията „системно лидерство” и изграждането на мрежи.

“Ролята на училището е да свързва индивида с обществото, то е място за трансформация. В този контекст основните въпроси са три – квалификацията, социализацията и субектификацията. Лидерството е ситуативно да се направи преценка и да се балансират всички тези аспекти. Компетентно да усетиш ситуацията днес и сега. Лидерството е като красотата – не можеш да го дефинираш, но можеш да го разпознаеш. Учителят трябва да поема роли, да се ориентира към постиженията на своите ученици. Лидерите трябва да имат умения да разберат коя роля да изберат и да накарат хората да направят това, което не искат, но да го направят и да им хареса”,  обясни Щратс.

Той лансира тезата, че обучението е резултат от преподаването и призова учителите да се откажат от очакването, че това, което преподават, непременно се усвоява. Според него преподавателят трябва да се отърси от рутината, която му дава чувство за сигурност, и да отвори сърцето си, за да усети нуждите на учениците си.