Наред със свидетелствата за завършено основно образование, седмокласниците на ОУ „Димитър Талев” получиха и писмо с послание

Почетно отличие за висок професионализъм, въвеждане на иновативни практики и технологии, всеотдайност при организиране на учебния процес по време на електронното обучение и за популяризиране на образователната институция като еталон на училището на бъдещето получи директорът на ОУ „Димитър Талев” Ирина Чолакова.

Наградата обаче не е нито от просветното министерство, нито от РУО, а от педагогическия екип, който тя ръководи. Призът бе изненада от страна на преподавателите по време на официалното връчване на свидетелствата на седмокласниците за завършено основно образование.

“Вие сте моето вдъхновение! Всичко, което правя, го правя със страст, от сърце и с любов!  Благодаря Ви, че заедно реализираме плановете за развитието на училището”,  отговори на жеста Чолакова.

На годишния педагогически съвет, проведен в последния ден на юни чрез Google Google Meet, учителите анализираха детайлно постигнатите резултати от обучението, от внедрените иновации, както и успеха на НВО след седми клас. 75 педагогически специалисти, разпределени  в зали до 10 човека,  ползваха  хромбуци, слушаха и наблюдаваха  на екрани и телевизори,  свързани с Google Chromecast,  споделените екрани на презентиращите.

„Правим планове да  продължим да внедряваме иновации и промени за повишаване на качеството и прилагане на компетентностния подход , на учене чрез правене и преживяване”, обясни Чолакова. По Общинската програма за модернизация на учебния процес училището получи финансиране в размер на 15 125 лв. и от учебната 2020/2021 година ще прилага модела 1:1 за една паралелка в начален етап.

На тържествен хепънинг в озеленения двор на училището седмокласниците получиха свидетелствата си за основно образование. За всеки един имаше и персонално писмо. „Помни, че си уникален човек и имаш свои интереси и таланти. Ти можеш!“ са само част от редовете на вдъхновяващото послание от директора.

Чолакова връчи приз за пълно отличие през целия прогимназиален етап на обучение на  Габриела Стоянова, Ивана Лукова, Бианка Плачкова, Елена Добрева, Пламена Стоянова. За изключителни личностни качества и успех в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, бе отличен седмокласникът Антон Попов.

Книгата „Пет стъпки към по-добър живот“ получиха учениците с над 90 точки на НВО.