Екипът на ОУ „Екзарх Антим I“ отвори класните си стаи за бургаското НБУ „Михаил Лъкатник“, пловдивското СУ „Константин-Кирил Философ“ и ОУ „Христо Ботев“ в село Ягода, а след това гостува в морския град

Как протича един учебен ден на третокласници, които се обучават по системата на Мария Монтесори, какво включва интегративният учебен предмет “Научна палитра“ и предизвикателствата на обучението по модела 1:1.

С тези и други иновационни практики, прилагани в ОУ „Екзарх Антим I“, се запознаха гости от Начално базово училище “Михаил Лъкатник” в Бургас, пловдивското СУ “Св. Константин Кирил – Философ” и ОУ “Христо Ботев”, с. Ягода, община Мъглиж. Екипи от трите училища влязоха в класните стаи, за да обменят добри практики по Национална програма “Иновации в действие”.

В първия ден от мобилността участниците представиха своите училища, като разказаха историята, развитието и постиженията си, а по време на разходката из сградата на ОУ “Екзарх Антим I” споделиха опит, свързан с обновяване на физическата и дигиталната среда.

Домакините отвориха вратите на учебните кабинети, за да могат колегите им да наблюдават учебни часове в начален етап: в Монтесори паралелка и дейности с четвъртокласници по предмета “Научна палитра”, базиран на учебно съдържание от областите на обществените науки, математика, технологиите и предприемачеството. Спецификите и предизвикателствата на преподаването и ученето по метода „Научи ме да се справям сам“ бяха демонстрирани от учителите Катя Керкелова и Светослава Бакалова, а гостите седнаха с децата на килимчетата, за да пробват Монтесори материалите.

Учители и ученици наблюдаваха също как става организацията и ученето по модела 1:1 (всеки ученик със собствено устройство), включително и инструментите Дизайн на планиране UbD (Understanding by Design) и Мултимедиен текстови сет MMtS (Multimedia Text Set).

Участници в мобилността се включиха и в дейности извън училищната среда, запознавайки се с културно-историческите обекти в Пловдив и възможностите за учене и преподаване чрез правене, изследване и преживяване.

Преди броени дни пловдивските учителите и ученици гостуваха на иновативното НБУ “Михаил Лъкатник” в Бургас и се включиха в реални дейности в класните стаи. Колегите от морския град ги запознали с практики, свързани със статута им на Еко училище, с интердисциплинарно преподаване в начален етап, организация на класната стая и дигиталните технологии за учене и преподаване“. По време на учебните занятия демонстрирали техниката за генериране на мозъчна атака Карта на ума, пресъздаване на илюстрация чрез въпроси, интегрирано проектно-базирано обучение.

Всички участници посетили рибарското селище “Ченгене скеле”, където, разделени на екипи, водили дискусии и участвали в образователни игри с фокус опазване на околната среда и здравословния начин на живот.

„В резултат на мобилностите, всеки един от участниците, в ролята на “ловец на идеи”, обогати професионалния си опит по отношение на преподаването и ученето в класната стая и извън нея; методите, техниките, материалите и инструментите, както и възможностите на дигиталните технологии за подкрепа на академичните постижения и личностното развитие на учениците“, казва директорът на ОУ „Екзарх Антим I“ д-р Катерина Василева.