Срещата се организира от Център „Амалипе“ и МОН по повод Международния ден на ромите

Учители и студенти по педагогика от ромски произход ще разкажат за предизвикателствата си по пътя от махалата до университета, а след това и в класната стая. Това ще се случи по време на срещата, която Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и МОН организират по повод Международния ден на ромите. Събитието ще се проведе за единадесета поредна година на 7 или 8 април, като мястото предстои да бъде уточнено.

Участниците ще споделят за трудностите, за мотивацията да продължат образованието си и да успеят, борейки се със стереотипите, като в същото време запазят идентичността. Те ще поставят на МОН въпроси, свързани с развитието на училищното образование, като фокусът ще е върху преодоляването на последиците от дистанционното обучение, методи за връщане на децата обратно в училище, социализация, подобряване на механизма за обхват.

В срещата ще се включат до 30 учители, педагогически съветници, медиатори, които учат в педагогически специалности. Те ще бъдат подбрани според тяхната активност и приноса си за популяризиране на ромската история и култура.

Целта на инициативата е да се насочи вниманието към големия брой педагози от ромски произход, които работят в образователната система у нас и необходимостта от подкрепа от страна на институциите.